Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Debatt i Finland 10/2013

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 10
 

Under veckan skedde en märkbar förändring i läget på arbetsmarknaden då centralorganisationerna nådde en lösning i konflikten kring vidareutbildning. Den har under en längre tid blockerat alla seriösa förhandlingar. Nu gör organisationerna ett allvarligt försök att nå en förtida uppgörelse inför regeringens förhandlingar om budgetramarna.


Vidareutbildningstvisten löst

Den utdragna tvisten om vidareutbildning inom företagen (se tidigare Debatt i Finland) löstes under veckan. Löntagarorganisationerna har satt som villkor för alla förhandlingar med arbetsgivarna att denna fråga avgörs. Nu kom parterna överens om att företagen får skattelättnader för utbildningsdagar. Om dagarna är tre per anställd utgår full lättnad. Större företag åläggs att göra upp en utbildningsplan. För mindre företag är planen frivillig men krävs för att få skattelättnader. I uppgörelsen talas speciellt om anställda som löper risk att förlora sin arbetsförmåga eller sin arbetsplats.

Löneförhandlingar i sikte

I och med att tvisten om vidareutbildning kunde lösas bortföll det viktigaste hindret för avtalsförhandlingar mellan de centrala parterna på arbetsmarknaden. Finlands näringsliv, fackcentralen FFC (finska LO), tjänstemännens FTFC och akademikernas Akava inledde omedelbart sonderingar för att reda ut om det finns förutsättningar för förhandlingar. Siktet är inställt på någon form av uppgörelse före regeringens förhandlingar om kommande budgetramar i slutet av månaden.

Allt är öppet

När eller om förhandlingar kan inledas under vecka 11 är det mesta helt öppet. Arbetsgivarna har utgått från att löneglidningar äger rum men att inga egentliga löneförhöjningar borde göras. Istället pekar man på skattelättnader och sänkning av pensionsavgifterna för att trygga någon form av inkomstutveckling. Löntagarorganisationerna har inte låst sig vid några siffror eller procenter men förklarat att inget avtal kan komma till stånd utan löneförhöjningar. Pensionsavgifterna vill man inte röra då det kan påverka framtida pensioner.

Än så länge är också frågan om hur lång avtaltiden borde vara öppen, liksom vad annat som kunde ingå i en uppgörelse.

Industriproduktionen sjunker

Den finländska industriproduktionen var i januari 4,8 procent mindre än i januari år 2012, enligt färska uppgifter från Statistikcentralen. Störst var minskningen inom el- och elektronikbranschen - 14,8 procent. Också orderingången har klart minskat, mest inom metallsektorn.

Första medborgarinitiativet

Det första medborgarinitiativet inlämnades under veckan till riksdagen. Över 70 000 personer vill förbjuda pälsnäringen. Grundlagen ger 50 000 personer rätt att lägga fram initiativ för riksdagen som bör behandla frågan. Remissdebatten äger rum under vecka 11.

EU-hjälpen till Cypern vållar tvist

Europeiska unionens principbeslut att stöda Cypern har lett till motsättningar i Finlands riksdag. Enligt reglerna skall stödpaketet behandlas i stora utskottet som ett normalt EU-ärende utan att saken behöver föras till planum. Från oppositionens sida har emellertid krav redan rests på behandling i plenum. Det är ännu oklart när frågan kommer till riksdagen då det slutliga beslutet ännu inte fattats i EU.

Katainens roll granskas i grundlagsutskottet

Grundlagsutskottet har inlett en granskning av statsminister Jyrki Katainens (Saml.) roll i samband med den framtidsutredning som beställts av filosofen Pekka Himanen (Se tidigare Debatt i Finland). Tio riksdagsledamöter kan kräva en granskning. Nu har åtta sannfinländare och de två riksdagsledamöter som lämnat Vänsterförbundets grupp krävt en granskning. Också justitiekansler utreder ärendet.

Ryskt institut till Finland

Rysslands institut för strategisk forskning öppnar inom kort en representation i Finland. Institutet som producerar forskning och analyser för presidentförvaltningen skall i Helsingfors fokusera på Nordeuropa och EU, Nordeuropa och Nato samt Nordeuropa och Ryssland.
 

Skriv ut

Uppdaterat 13.3.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter