Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt: Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 18.3.2013 | Utrikesministeriet

Finland beviljar 39,8 miljoner i humanitärt bistånd till krisdrabbade områden i världen

Pressmeddelande 63/2013
18.3.2013

Utrikesministeriet har genom utvecklingsminister Heidi Hautalas beslut den 15 mars 2013 beviljat 39,8 miljoner euro till krisdrabbade områden i världen vid årets första utdelning av medel till humanitärt bistånd. Det humanitära biståndet riktas till Afrika, Mellanöstern och Asien. Utrikesministeriet har redan tidigare i år beviljat 3,5 miljoner till akuta behov i Syrien. Dessutom har 23 miljoner euro beviljats som allmänt bidrag till organisationer för humanitärt bistånd.

Det humanitära biståndets syfte är att rädda liv och lindra nöd. Biståndet baserar sig på behov. FN sammanställer varje år en gemensam vädjan om katastrofbistånd som innehåller specifika vädjanden för olika länder som prioriters enligt behov. I år går vädjan på sammanlagt 8,5 miljarder dollar. Den gäller 16 länder varav de flesta ligger i Afrika.

De största behoven finns bland annat i Sahel i västra Afrika. Den väpnade konflikten i Mali har orsakat nya humanitära utmaningar i Mali och i grannländerna som tar emot flyktingar. När det gäller tillgången till mat har säkerheten förbättrats en aning sedan förra året, men i området finns ännu uppskattningsvis över tio miljoner människor vars tillgång till mat inte är tryggad. Sammanlagt 8,465 miljoner euro riktas till regionen.

I Afrikas horn har tillgången till mat förbättrats sedan hungersnöden 2011, men situationen är fortfarande allvarlig. Säkerhetssituationen i Somalia har förbättrats i och med de politiska reformerna och biståndsarbetet har underlättats något. För Somalias del vädjar FN om 1,3 miljarder dollar, den största summan i vädjandet. Flyktingsituationen på Afrikas horn är utmanande. Sammanlagt riktas 9 miljoner euro till regionen.

Konflikten i östra delarna av Demokratiska republiken Kongo har försämrat den humanitära situationen i hela regionen kring de stora sjöarna i Afrika. Både de som tvingats lämna sina hem och de som stannat kvar har stora humanitära behov och barnens situation är en särskild anledning till oro. Regionen beviljas sammanlagt 6,425 miljoner euro.

Den humanitära situationen i Sudan och Sydsudan är fortfarande allvarlig och komplex. Konflikterna mellan och inom staterna, en stor skara människor som tvingats lämna sina hem, den dåliga säkerheten gällande tillgång till mat och outvecklad grundservice och infrastruktur orsakar alla omfattande humanitära behov. Till Sudan och Sydsudan riktas sammanlagt 6,46 miljoner euro.

I Mellanöstern förekommer de mest akuta humanitära behoven i Syrien och i grannländerna som tar emot flyktingar. Antalet flyktingar uppgick i början av mars till över en miljon människor. Finland beviljar en miljon i tilläggsbidrag till FN:s flyktingorganisation UNHCR. I Mellanöstern riktas också 3,31 miljoner euro till det ockuperade palestinska området och 2,5 miljoner euro till Jemen.

I Asien har Afghanistan och Pakistan, där det finns ett stort antal flyktingar och internflyktingar, de största humanitära behoven. I Pakistan håller man fortfarande på och repar sig efter de senaste årens stora översvämningar. Afghanistan beviljas 2 miljoner euro och Pakistan en miljon euro i humanitärt bistånd. Både den politiska och den humanitära situationen i delstaten Rakhine i Myanmar är mycket utmanande. Finlands Röda Kors och Internationella Röda Korsets operation i Myanmar beviljas 600 000 euro.

Biståndet kanaliseras genom FN-organen, Finlands Röda Kors och Internationella Röda Korset, Kyrkans utlandshjälp och Fida International. De FN-organ som får bidrag är UNHCR (16,5 miljoner euro), WFP (8 miljoner euro), UNICEF (6 miljoner euro), WHO (4 miljoner euro) och FAO (750 000 euro).

För mera information: chefen för enheten för humanitärt bistånd Anna Gebremedhin, tfn 040 583 0149
 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 18.3.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter