Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Debatt i Finland 15/2013

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 15

Både kommunreformen och social- och sjukvårdsreformen vållade mycken debatt under veckan och justitiekansler överraskade med ett uttalande. Stöst uppmärksamhet vållade emellertid en lärare som fick sparken i en Helsingforsskola - en synnerligen livlig debatt om ordningen i skolorna och lärarnas rättigheter tog genast fart.

Justitiekansler kritiserar regeringen

Justitiekansler Jaakko Jonkka kritiserade under veckan regeringens agerande i samband med kommunreformen och social- och sjukvårdsreformen (Se tidigare Debatt i Finland). JK är främst kritisk till att reformerna som klart påverkar varandra inte bereds parallellt. Kommunstrukturlagen har givits till riksdagen men social- och hälsovårdsreformen är fortfarande öppen, vilket är problematiskt med tanke på demokratin, medborgarnas möjligheter att påverka och den kommunala självstyrelsen. Både reformförslagen borde enligt JK i huvudsak vara kända då beslut fattas.

Oppositionen kritiserar regeringen för arrogans

Centern försökte skjuta upp behandlingen av regeringens förslag till lag om kommunstrukturen när riksdagen under veckan inledde behandlingen av lagen. Hela oppositionen beskyllde regeringen för arrogans. Kommunminister Henna Virkkunen (Saml.) fick höra att hon går till historien som den som försökte förstöra den finska demokratiska kommunindelningen. Oppositionen talade om hänsynlöst maktspel medan regeringen förklarade att man strävade färre kommuner men jämlik service över hela landet.

Ny bred grupp arbetar med sjukvårdsreformen

Efter stora motsättningar tillsatte regeringen än arbetsgrupp omfattande 35 personer för att utarbeta områdes och uppgiftsfördelningen inom den kommande social- och sjukvården. De svåraste frågorna hänger samman med vilka uppgifter kommuner eller samkommuner med mellan 20 000 och 50 000 invånare skall ges rätt att ordna. Regeringen kunde inte acceptera det senaste sakkunnigförslaget som delade in landet i 34 områden med minst 50 000 invånare. En mellanrapport är att vänta före sommaren och en slutrapport före årsskiftet.

Överraskande debatt om skolordning

Ett uppmärksammat fall i Helsingfors där en lärare som skuffat ut en tredskande elev ur skolans matsal fick sparken ledde till en intensiv debatt om lärarnas rättigheter och ordningen i skolorna. Inom ett dygn hade 80 000 personer krävt att avskedet återtas och lärarfacket meddelat att saken förs till domstol. Enligt arbetsgivaren hade läraren gripit till onödigt våld medan han själv sade sig stöda sig på lagen. Till saken hör att en elev filmat en del av intermezot och filmen fått omfattande spridning.
Som bäst bereds nya regler för skolorna, men undervisningsministeriet har låtit förstå att ändringar inte är att vänta ifråga om lärarnas sanktionsrättigheter.

Putin på polisens lista över misstänkta

Reklamtvbolaget MTV3 avslöjade under veckan att Rysslands president Vladimir Putin fanns på den finländska polisens hemliga lista över misstänkta personer. Både polisledningen och inrikesminister Päivi Räsänen (Kd) beklagade omedelbart saken och inledde en omedelbar utredning om hur registreringen kunnat ske. Om en eventuell förundersökning beslutar statsåklagaren. Enligt MTV3 har Putin hamnat på listan till följd av sina kontakter till Rysslands ledande motorcykelgäng.

Staten storägare i gruvbolag

Statens placeringsbolag Solidium blev under veckan största ägare av gruvbolaget Talvivaara som haft upprepade miljöproblem med spillvatten under vintern (Se tidigare Debatt i Finland). Solidiums roll blev större än planerat då det ena av två stora pensionsbolag - Ilmarinen - drog sig ur den pågående emissionen. Det andra pensionsbolaget - Varma - stannade kvar. Emissionen var nödvändig för att Talvivaara skall lyckas med sin sanering efter alla motgångar.

Något ljusare för varven

Den Sydkoreanska varvkoncernen STX som äger finländska varv såg under veckan ut att kunna klara upp sina finansiella svårigheter. En rad bankerna sköt till kapital vilket troddes betyda att någon överhängande hot mot varven i Åbo och Raumo inte föreligger.

Ny direktionsmedlem i Världsbanken

Utrikesrådet Satu Santala som nu arbetar som biträdande chef för utrikesministeriets biståndsavdelning blir ny medlem i Världsbankens direktion. Santala efterträder Anna Brandt från Sverige.
 

Skriv ut

Uppdaterat 16.4.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter