Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt: Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 3.5.2013 | Utrikesministeriet

Unicefs chef Lake besöker Finland

Pressmeddelande 102/2013
3.5.2013

Chefen för FN:s barnfond Unicef, Anthony Lake, besöker Finland den 6–7 maj. Lake ska delta i de nationella kommittéernas möte i Helsingfors. Under sitt besök träffar Lake republikens president Sauli Niinistö och utvecklingsminister Heidi Hautala. De ska bland annat diskutera de globala utvecklingsmålen efter 2015 och Unicefs krisinsatser.

Amerikanen Anthony Lake har varit Unicefs chef sedan maj 2010. Tidigare har han arbetat inom USA:s utrikesförvaltning som rådgivare angående nationell säkerhet åt president Bill Clinton samt som utrikespolitisk rådgivare i Barack Obamas valkampanj.

Ingen får diskrimineras

I år innehar Finland ordförandeskapet i Unicef för första gången. Under sitt ordförandeskap betonar Finland särskilt inkluderande undervisning med mål att elever ska få gå i skola tillsammans på jämlika grunder.

Att minska ojämlikhet är en prioritet både för Finland och Unicef.
Finlands FN-ambassadör Jarmo Viinanen kommer att besöka Unicef-skolan i Herrgårdsforsen i Vanda (Kartanonkosken koulu) månadagen den 6 maj. Viinanen ska tala om skolmobbning och om hur barn som behöver särskilt stöd kan anpassas till den normala undervisningen.

Arbetet mot ojämlikhet och särskilt funktionsnedsatta barns rättigheter kommer att vara diskussionsämnet när Unicefs årsrapport State of the World’s Children ges ut den 30 maj på utrikesministeriet.

Unicef främjar millenniemålen och bistår i kriser

Unicef har spelat en viktig roll i arbetet för millenniemålen, särskilt när det gäller barns hälsa och skolgång. Unicef är också en mångsidig och viktig humanitär aktör i världens krisområden.

Under humanitära kriser är Unicefs främsta uppgift att stödja barns och ungas hälsa, förhindra deras undernäring, säkra tillgången till rent vatten och sanitet, se till att flickors och pojkars skolgång inte avbryts och att skydda barn från våld och utnyttjande.

För närvarande pågår Unicefs största humanitära insatser i Syrien, Somalia och i Demokratiska republiken Kongo. Unicef bedömer att ca hälften av de 6,8 miljoner människor som är i behov av humanitärt bistånd i Syrien är barn.

Finska statens allmänna finansiering till Unicef är i år 19,2 miljoner euro. Utöver det stöder Finland Unicefs humanitära verksamhet utgående från FN:s gemensamma vädjan om nödhjälp. Finlands humanitära bistånd var 7,1 miljoner euro 2012.

För mera information: överinspektör Heli Mikkola, utrikesministeriets enhet för FN:s utvecklingsfrågor förnamn.efternamn@formin.fi, tfn +358 295 350 975, och Unicefs kommunikationsdirektör Jussi Kivipuro, förnamn.efternamn@unicef.fi, tfn +358 40 7723 407

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 3.5.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter