Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen pysyvä edustusto, Geneve: Ajankohtaista: Ulkoministeriö tiedottaa

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO, Geneve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Puh. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
S-posti sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Lehdistötiedotteet, 7.5.2013

Ulkoasiainhallinnolle vuoden 2013 Kaiku-palkinto

Valtionkonttori
7.5.2013

Ulkoasiainhallinto on saavuttanut myönteisen kierteen työhyvinvointi-, työsuojelu- ja työterveyshuollon ohjausasioidensa hoitamisessa. Ulkoasiainhallinnossa on havaittavissa yhteisen tekemisen ilo. Tuloksellisuuden ja työhyvinvoinnin jatkuva parantuminen on myös mitattavissa hallinnon sisällä. Muun muassa nämä asiat toivat ulkoasiainhallinnolle tämän vuoden Kaiku-palkinnon. Kunniamaininnan saivat Liikkuva poliisi ja Länsi-Uudenmaan maistraatti. Työministeri Lauri Ihalainen jakoi Valtiokonttorin myöntämät Kaiku-palkinnot tiistaina 7.5.2013 Valtio Expo -tilaisuuden yhteydessä Marina Congress Centerissä Helsingissä. Kaiku-palkintoja on jaettu vuodesta 2003 lähtien.

Ulkoasianhallintoon kuuluvat ulkoasianministeriö ja Suomen edustustot ulkomailla. Ulkoasiainhallinnon erityispiirre on toimiminen hajautettuna organisaationa yli 90 työpaikalla ympäri maailmaa. Erityispiirteen luo myös jatkuva työkierto tehtävästä toiseen, mikä koskee suurta osaa henkilöstöstä. Ulkoasiainhallinto on toteuttanut erittäin onnistunutta työhyvinvointi- ja työsuojelutoimintaa laajasti ja systemaattisesti jo vuosien ajan ja saavuttanut työllään erinomaisia tuloksia.

Työhyvinvointinäkökulma mukana kaikessa toiminnassa

Vahvuutena ulkoasianhallinnolla on valtavirtaistaminen, joka tarkoittaa työhyvinvointinäkökulman ja osallistavan työotteen ottamista mukaan toiminnan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Ministeriön johto on ollut aktiivisesti ja näkyvästi mukana kehittämistyössä. Ulkoasiainhallinto on yhdistänyt mallikelpoisella tavalla työhyvinvoinnin-, työsuojelun- ja työterveyshuollon ohjauksen verkostot sekä laatinut koko henkilöstön käyttöön selkeät ohjeet eri tilanteissa toimimiseksi. Toimintamallit ovat sidottuja toiminnan rakenteisiin, ja niistä on viestitetty henkilöstölle sekä järjestetty koulutuksia läpi hallinnon. Positiivisen kierteen aikaansaamiseksi on tarvittu monella eri taholla paljon kiinnostusta, tahtoa ja resurssointia työhyvinvoinnin aikaansaamiseksi.

Kunniamaininnat Liikkuvalle poliisille ja Länsi-Uudenmaan maistraatille

Kaiku-kilpailuun osallistuneiden organisaatioiden työhyvinvoinnin ja työsuojelun kehittämistyö on ollut jälleen erittäin korkeatasoista ja tuloksellista. Tämän vuoksi vuonna 2013 myönnettiin Kaiku-palkinnon lisäksi kaikkiaan kaksi Kaiku-kunniakirjaa hyvästä organisaation työhyvinvointia ja työsuojelua tukevasta toiminnasta.

Liikkuvassa poliisissa työsuojelu- ja työhyvinvointi on sidottu esimerkillisesti osaksi strategiaa ja arjen toimintaa.

Organisaatio on hyvin kehittämismyönteinen, sen ote on aktiivinen ja ennakoiva. Henkilöstön ja johdon välinen vuorovaikutus on avointa – henkilöstö on hyvin sitoutunut organisaatioonsa.

Liikkuvassa poliisissa on liikenteenvalvonta - ja asiantuntijaryhmissä kehitetty monipuolista osaamista hyödyntävät toimintatavat, jotka ovat tehokkaita ja tuovat näkyvyyttä. Niillä on muun muassa vahva liikenneturvallisuutta ja liikennekäyttäytymistä ohjaava vaikutus. Ryhmien muodostamisen ja käyttämisen toimintatavat soveltuvat hyödynnettäviksi myös muissa valtion organisaatioissa.

Länsi-Uudenmaan maistraatissa on onnistuttu luomaan aitoa yhdessä tekemisen meininkiä, joka näkyy myös konkreettisina tuloksina. Työpaikka on vienyt onnistuneesti läpi fuusion, jossa työnjako on pystytty pitämään selkeänä. Henkilöstö osallistuu vahvasti toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Työhyvinvointi ja työsuojeluasiat on sisäistetty osaksi normaalia arjen toimintaa. Käytännön kehittäminen on tehty pääsääntöisesti oman organisaation voimin, mikä lisää toimintatapojen sisäistämistä ja luo pohjan kestävälle kehitykselle.

Valtiokonttori onnittelee ulkoasiainhallintoa, Liikkuvaa poliisia ja Länsi-Uudenmaan maistraattia.

Lisätietoja:

Valtiokonttori, kehityspäällikkö Hilppa Kajaste, puh. 050 374 0606, hilppa.kajaste@valtiokonttori.fi

Valtiokonttori, kehityspäällikkö Rauni Mannila, puh. 050 301 9548, rauni.mannila@valtiokonttori.fi

Valtiokonttori, riskienhallintapäällikkö Erkki Takkinen, puh. 050 374 0604, erkki.takkinen@valtiokonttori.fi

Lisätietoja palkituista organisaatioista:

Kaiku-palkinto

Ulkoasiainministeriö, lähetystöneuvos Kirsti Narinen, puh. 040 556 3349, kirsti.narinen@formin.fi 

Ulkoasiainministeriö, ulkoasiainsihteeri Juha Mustonen, puh. 040 356 3782, juha.mustonen@formin.fi

Kaiku-kunniamaininnat

Liikkuva poliisi, ylikomisario Heikki Koskimaa, puh. 071 878 2310, heikki.koskimaa@poliisi.fi

Länsi-Uudenmaan maistraatti, henkikirjoittaja Heidi Rantatulkkila, puh. 029 553 6364,               

heidi.rantatulkkila@maistraatti.fi

Tulosta

Päivitetty 8.5.2013


© Suomen pysyvä edustusto, Geneve | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot