Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
UtrikesministerietFinlands ständiga representation vid EU, Bryssel

Debatt i Finland 19/2013

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 19

Slutet av veckan dominerades klart av beskedet att ett finländskt par som tillsammans med en österrikare hållits kidnappade i Jemen i fem månader hade släppts. Det visade sig att mannen var terrorismforskare och tjänstledig från militären. Rubrikerna blev än större när en österrikisk tidning hävdade att finländsk militär uppträtt olämpligt och försenat frigivningen, något som omedelbart förnekades. I övrigt handlade veckans stora nyhet om social- och hälsovårdsreformen som tog ett stort steg frammåt.

Centralorterna sköter social- och hälsovården

Regeringspartierna nådde under veckan enighet om den omstridda social- och hälsovårdsreformen (Se tidigare Debatt i Finland). Den uppnådda kompromissen fråntar kommuner med under 20 000 invånare alla möjligheter att själv ordna servicen som byggs upp kring centralorter. Orter med mellan 20 000 och 50 000 invånare skall få besluta om hälsocentraler medan specialsjukvården skall skötas av 20-30 centralorter med minst 50 000 invånare. Huvudstatsregionen särskiljs och blir föremål för beslut senare.

Kritik mot reformen

Regeringens social- och hälsovårdsbeslut mötte omedelbart kritik från såväl experter som opposition. Från centerhåll gjordes omedelbart gällande att regeringen med reformen söker tvinga fram kommunsammanslagningar. Flera rättslärda ställde sig också mycket kritiska till att kringskära det kommunala självstyret. Även inom regeringen framkom kritik då De gröna anmälde missnöje med lösningen även om de accepterat den.

Ny definition av försvarspolitiken

Riksdagsbehandlingen av regeringens säkerhetspolitiska redogörelse bjöd på en ny definition av Finlands försvar. I utrikesutskottets enhälliga betänkande talas om ett nätverksförsvar. I dagens globala värld där de ömsesidiga beroendeförhållandena dominerar är det i praktiken inte längre möjligt att vara militärt alliansfri. Enligt utskottet bör Finland stärka sina internationella nätverk i fredstid och trygga försvarets resurser i kristid vid behov med internationell hjälp.

Trots den utbredda enigheten framkom klara skillnader partierna emellan under riksdagsdebatten. Samlingspartiet ansåg att ett Natomedlemskap skulle passa bra, Centern att beslutet innebär ett nej till Nato, Svenska folkpartiet att ett försvarsförbund med Sverige vore bra och Vänsterförbundet att gränsförsvar är gammaldags.

Finland vill fördjupa EU:s försvarssamarbete

Vid statsminister Jyrki Katainens (Saml.) besök i Danmark under veckan lyfte han fram försvarspolitiken och förklarade att Finland är mycket intresserat av ett fördjupat försvarssamarbete inom EU. Enligt Katainen är Polen, Tyskland och Frankrike pådrivare och Finland vill vara med i den gruppen.

Centerledaren populär

Finlands nästa statsminister är Centerledaren Juha Sipilä om folket får bestämma. Enligt TNS Gallups opinionsmätning för Helsingin Sanomat är Sipilä populärare än den sittande statsministern Jyrki Katainen (Saml.). Enligt samma mätning skulle nästan hälften av finländarna vilja byta ut den nuvarande regeringen. Endast inom Samlingspartiet är stödet för regeringen massivt.
Centern och Samlingspartiet är det populäraste regeringsalternativet bland medborgarna följt av kombinationen Centern och Socialdemokraterna. Alternativet Samlingspartiet, socialdemokraterna kommer först på tredje plats.

Dystra ekonomiska utsikter

Veckan bjöd på flera mollstämda ekonomiska besked. Enligt arbets- och näringsministeriet stiger arbetslösheten klart över åtta procent och blir kvar där hela nästa år. Enligt statistikcentralen minskade totalproduktionen i februari med nära tre procent. I mars minskade industrins orderingång med elva procent jämfört med mars månad året innan. Under årets tre första månader har orderingången minskat med totalt tio procent.

Växtbolagen får riskkapital

De finländska växtbolagen har under början av året fått mer riskkapital i form av ventureplaceringar än de tyska rapporterade nyhetsbyrån Dow Jones under veckan. Endast franska och engelska företag har fått mer kapital.

Miljöministeriets kanslichef fortsätter

Den nuvarande kanslichefen vid miljöministeriet Hannele Pokka, 60, har utnämnts för för en ny sjuårsperiod. Hon har innehaft posten sedan 2008.
 

Skriv ut

Uppdaterat 13.5.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Kontaktuppgifter