Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt: Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 13.5.2013 | Utrikesministeriet

Utrikesminister Erkki Tuomioja till Arktiska rådets möte i Kiruna

Pressmeddelande 110/2013
13.5.2013

Utrikesminister Erkki Tuomioja deltar i Arktiska rådets utrikesministermöte den 15 maj i Kiruna i norra Sverige. Under mötet kommer ett oljebekämpningsavtal som berör arktiska havsområden att undertecknas.

Vid mötet kommer flera betydande miljörapporter att offentliggöras, så som bedömningar av den arktiska naturens biodiversitet, försurningen av Ishavet som är förenat med klimatförändringen och följderna av detta, samt hållbar användning och skydd av det arktiska havsområdet. Rapporterna åtföljs av rekommendationer, från vilka utrikesministrarna utgår när de tar beslut om eventuella fortsatta åtgärder. Utrikesministrarna kommer också att presenteras för rekommendationer gällande reducerade utsläpp av sot och metan för att dämpa klimatförändringen.

En grupp stater och organisationer strävar efter att bli observatörer i Arktiska rådet, däribland EU-kommissionen. Man har för avsikt att behandla ansökningarna utgående från godtagna urvalskriterier under mötets gång.

Arktiska rådet är ett samarbetsorgan för de nordiska ländernas, Rysslands, Kanadas och USA:s regeringar. Dessutom deltar de arktiska ursprungsbefolkningarnas representanter i rådets verksamhet. Ordförandeskapet är tvåårigt. I Kiruna, där det åttonde utrikesministermötet äger rum, lämnar Sverige över ordförandeskapet till Kanada.

Till Finlands delegation hör också representanter för sametinget, miljöministeriet, Lapplands universitets arktiska center samt Rovaniemi stad och näringsliv.
Mera information: utrikesministerns specialmedarbetare Tarja Kantola, tel. 040 590 4119 och arktiska ambassadören Hannu Halinen, tel. 040 1782 053

 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 13.5.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter