Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt: Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 28.5.2013 | Utrikesministeriet

Finländska företag blickar mot de traditionella marknaderna

Pressmeddelande 125/2013
28.5.2013

Hösten 2012 kartlade utrikesministeriet tillsammans med det övriga Team Finland-nätverket de svårigheter som finländska företag stöter på när de blir internationella och bedriver handel utomlands. Resultatet av enkäten publicerades tisdagen den 28 maj 2013 i Finlandiahuset. Enkäten om internationalisering och handelshinder är den första i sitt slag. Tidigare har man kartlagt de finländska företagens erfarenheter enbart av handelshinder. Senast gjordes det 2009.

Kring 600 företag från olika delar av Finland svarade på enkäten. På basis av sin omsättning och branscherna de representerar står de för majoriteten av Finlands utrikeshandel. Över 90 procent av de som svarade är små och medelstora företag, av dem en stor del mikroföretag.

När det gäller internationalisering är företagen mest intresserade av de marknader som redan är de mest centrala, det vill säga Ryssland, Sverige, Kina, USA, Tyskland och Norge. Också Japan, Indien och Ukraina är intressanta.

Utredningen visar också att de offentliga internationaliseringstjänsterna fortfarande är viktiga för företagen. De anser bland annat att de handelsfrämjande resorna under ledning av en minister är nyttiga.

"Enkäten ger råg i ryggen åt Team Finlands arbete", konstaterade Europa- och utrikeshandelsminister Alexander Stubb vid utgivningen och hänvisade bland annat till kommande Team Finland-resor. Stubb uppmuntrade företagen att också rikta blicken mot de marknader som inte uppmärksammades särskilt i svaren till den här enkäten. "Ett gott exempel är hela den afrikanska kontinenten."

Utredningen visar att handelshindren ökat under de senaste åren. Företagen rapporterade on sammanlagt ca 1 400 hinder för handel och investeringar varav den största delen gällde exporten och importen av varor. Problemen som rör tjänster har ökat, vilket beror på att handeln med tjänster har fått en allt större betydelse i de finländska företagens verksamhet.

Den största delen av hindren för handel och investeringar, ca 30 procent, har att göra med Ryssland. Mängden beror på att Ryssland är Finlands största handelspartner. Näst mest hinder stöter de finländska företagen på inom EU. Där har problemen oftast att göra med offentlig upphandling.

Chefen för Europeiska unionens direktorat för handelsstrategi och marknadstillträde Signe Ratso påminde om att samarbetet mellan Finland och EU är centralt för att undanröja handelshindren. Man har redan tillsammans lyckats undanröja flera betydande problem. EU erbjuder också företagen informationstjänster som stöd för handeln, som den omfattande databasen för marknadstillträde som handlar om marknader utanför EU.

Under en paneldiskussion funderade man på vad Team Finland behövs till idag. Chefen för samhällsrelationer vid Neste Oil Ilkka Räsänen uppmuntrade Team Finland att aktivt påverka inom EU, både på den inre marknaden och inom handelspolitiken. Leena Mörttinen, direktör för ansvarsområdet tillväxt vid Finlands näringsliv EK, konstaterade att Team Finland-aktörerna i allt högre grad måste se på saker ur kundernas synvinkel och riva ner barriären mot företagsvärlden. Försäljnings- och marknadsföringschefen Tuomas Lokki från Planmeca Oy påminde om att de officiella aktörerna ändå inte kan göra allt, utan att företagen också själva måste veta vad de vill.

Enkäten om internationalisering och handelshinder utfördes som Team Finland-samarbete mellan utrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet, Finpro, Finlands näringsliv EK, Centralhandelskammaren, Internationella handelskammaren ICC, Företagarna i Finland och Förbundet för finsk handel.

Mera information om enkäten och utgivningen: handelsrådet Heli Siikaluoma, tfn 0295 351 133, heli.siikaluoma@formin.fi

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 28.5.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter