Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt: Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 12.6.2013 | Utrikesministeriet

EU:s handelsministrar behandlar partnerskapsavtalet för handel och investeringar

Pressmeddelande 135/2013
12.6.2013

Europa- och utrikeshandelsminister Alexander Stubb deltar i Europeiska unionens råd för utrikes frågor fredagen den 14 juni i Luxemburg. Det är handelsministrarna som sammanträder i rådet.

De ska fatta beslut om förhandlingsmandatet för ett partnerskapsavtal för handel och investeringar mellan EU och USA. Finland anser att mandatet ska godkännas. Om man når enighet om mandatet kommer förhandlingarna att inledas så fort som möjligt.

Finland anser att avtalet för handel och investeringar skulle stärka det transatlantiska partnerskapet och ha betydande positiva ekonomiska följder för EU-området. Avtalet skulle främja EU:s tillväxt och sysselsättning eftersom de europeiska företagens konkurrenskraft och marknadstillträde i USA skulle förbättras. Avsikten är också att förenhetliga regleringen och avskaffa tullarna.

Under mötet diskuteras också EU:s och Kanadas förhandlingar om ett frihandelsavtal som är på slutrakan. Handelsministrarna ska också bedöma handelsförbindelserna och de ekonomiska förbindelserna mellan EU och Kina. Finland stöder kommissionens förslag om att förhandla om ett investeringsskyddsavtal med Kina. Dessutom behandlas förberedelserna inför Världshandelsorganisationens ministermöte i Indonesien den 3–6 december.

För mera information: ministerns pressattaché Mari-Kaisa Brander, tfn 040 131 3388, och enhetschef Okko-Pekka Salmimies, handelspolitiska enheten, tfn 040 742 8420
 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 12.6.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter