Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt: Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 20.6.2013 | Utrikesministeriet

Finland beviljar mera humanitärt bistånd till Syrienkrisen och Sahelområdet

Pressmeddelande 143/2013
20.6.2013

Den 19 juni beviljade utrikesministeriet med ett beslut av utvecklingsminister Heidi Hautala fyra miljoner euro i humanitärt bistånd till Syrienkrisen och Sahelområdet.
Den svåra humanitära krisen som konflikten i Syrien har åstadkommit fortsätter. Cirka 6,8 miljoner människor är i behov av humanitärt bistånd och ungefär hälften av dem är barn. Flyktingarnas antal har ökat till 1,64 miljoner, och de som har tvingats flytta inom landets gränser är ungefär 4,25 miljoner.

Den appell för Syrienkrisen som FN utlyste den 7 juni 2013, och som omfattar både själva landet och regionen, uppgår till 4,4 miljarder dollar vilket är FN:s största appell genom tiderna. Röda korsets internationella kommittés appell från i maj är också mycket stor.

För att hjälpa dem som har drabbats av krisen i Syrien riktas tack vare det färska beslutet sammanlagt tre miljoner euro, av vilka en miljon kanaliseras via FN:s barnfond Unicef, en miljon euro via Världslivsmedelsprogrammet WFP, 500 000 euro till FN:s koordinationsbyrå för humanitärt bistånd OCHA samt 500 000 via Röda Korsets internationella kommitté ICRC.
Under de senaste två åren har Finland beviljat sammanlagt 8,1 miljoner euro i humanitärt bistånd till Syriens krisoffer.

Den syriska krisen har också samband med det beslut som utvecklingsministern tog i slutet av maj; att bevilja tilläggsstöd åt palestinska flyktingfonden UNRWA tidigare än tänkt. Med tilläggsstödet på 1,5 miljoner bidrar man till att underlätta organisationens svåra ekonomiska situation, som ytterligare förvärras av det hjälpbehov som palestinierna i Syrien har, liksom de palestinier som flyr därifrån.

I och med det nya beslutet beviljar Finland även en miljon euro till humanitärt bistånd i Sahelområdet. Sahel har under de senaste tio åren drabbats av upprepade livsmedels- och näringskriser, som ytterligare förvärrats av den beväpnade konflikt som bröt ut i Mali ifjol. Detta bidrag på en miljon euro styrs till FAO:s nödoperationer i Sahelområdet, medräknat Burkina Faso, Mali, Mauretanien, Niger och Tchad.

FN: livsmedels- och jordbruksorganisation FAO verkar för tryggad tillgång till mat och underlättar offrens återgång till att försörja sig själva efter en kris. FAO:s operationer omfattar inte enbart nödhjälp utan man satsar också på att utveckla samhällen på lång sikt.

I år har Finland beviljat sammanlagt 8,5 miljoner euro i humanitärt bistånd till Sahelområdet och det krisdrabbade Mali.

För mera information: chefen för utrikesministeriets enhet för humanitärt bistånd Anna Gebremedhin, tel. 040 583 0149 eller 0295 351038, och ambassadrådet Kaisa Heikkilä, tel. 040 352 0739 eller 0295 350546
 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 20.6.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter