Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen pysyvä edustusto, Geneve: Ajankohtaista: Ulkoministeriö tiedottaa

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO, Geneve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Puh. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
S-posti sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Lehdistötiedotteet, 1.7.2013 | Ulkoministeriö

Suomi aloitti Itämeren valtioiden neuvoston puheenjohtajana 2013–2014

Tiedote 146/2013
1.7.2013

Suomi aloitti heinäkuun alussa Itämeren valtioiden neuvoston (CBSS) puheenjohtajana. Suomen puheenjohtajuuskauden teemana on Puhdas, turvallinen ja älykäs Itämeri.

CBSSPuheenjohtajuuskaudelle on asetettu kolme keskeistä painopistettä, joista ensimmäinen on edistää meripolitiikkaan liittyvää yhteistyötä, erityisesti puhdasta merenkulkua ja vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä. Toinen painopiste liittyy kansalaisturvallisuuteen, jossa pyritään parantamaan viranomaisten välistä yhteistyötä. Viranomaisyhteistyössä merkittäviksi asioiksi nousevat ydin- ja säteilyturvallisuus ja merionnettomuuksien ehkäisy. Kolmas painopiste koskee Itämeren alueen asukkaiden välistä yhteistyötä. Keskusteluissa pohditaan muun muassa kansalaisyhteiskunnan roolia ja nuorisoa koskevia kysymyksiä.

Seuraavan vuoden ajan Suomi johtaa CBSS:n virkamieskomiteaa, joka on neuvoston päättävä elin, sekä useita sektorikohtaisia asiantuntijaryhmiä. Puheenjohtajuus toteutetaan ulkoministeriön johdolla tiiviissä yhteistyössä eri ministeriöiden ja viranomaisten kanssa. Yhteistyötä tehdään myös Itämeren alueen parlamentaarikkojen sekä kaupunkien ja maakuntaliittojen kanssa.

CBSS:llä on tärkeä merkitys korkean tason poliittisena foorumina keskusteltaessa alueellisista kysymyksistä. CBSS:n ulkoministerit kokoontuvat vuorovuosin pääministerien kanssa. Viimeisin ulkoministerikokous järjestettiin 5.–6.6.2013 Kaliningradissa Venäjän puheenjohtajuuskauden päätteeksi. Suomi isännöi vuorostaan pääministeritason huippukokouksen Turussa kesäkuun alussa 2014.

Vuoden kestävä puheenjohtajuus kiertää CBSS:n 11 jäsenmaan kesken. Vuonna 1992 perustetun neuvoston työhön osallistuvat kaikki Pohjoismaat, Baltian maat, Puola, Saksa ja Venäjä sekä Euroopan Unioni. CBSS:n pysyvä sihteeristö sijaitsee Tukholmassa. Suomen jälkeen puheenjohtajuus siirtyy Virolle.

Lisätietoja: suurlähettiläs Satu Mattila, puh. 040 351 739, ulkoministeriön alueellisen yhteistyön yksikkö/CBSS-puheenjohtajuus

Aiheeseen liittyen:
http://formin.finland.fi/Itämeren valtioiden neuvosto

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 1.7.2013


© Suomen pysyvä edustusto, Geneve | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot