Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 17.7.2013

Finland skärper sin FN-politik

Finlands utrikesförvaltnings nya FN-strategi publicerades i samband med SuomiAreena (Finlandsarenan) i Björneborg den 17 juli. När strategin presenterades underströk utrikesminister Erkki Tuomioja den nya strategins betydelse för Finlands FN-politik. Med hjälp av sin nya strategi strävar Finland efter att främja sina målsättningar inom FN effektivare och mera konsekvent än tidigare.

Utrikesminister Tuomioja betonade att hållbar utveckling innehar en central position i Finlands FN-politik. Att skapa en hållbar grund för den globala utvecklingen utgör en av mänsklighetens stora gemensamma utmaningar och FN spelar den viktigaste rollen i detta sammanhang.

Den kraftiga betoningen av hållbar utveckling syns också i Finlands nya FN-strategi, där de ämneshelheter som Finland i den närmaste framtiden främst prioriterar finns fastslagna mera precist än tidigare. Finland vill skapa förutsättningar för hållbar utveckling inom sin FN-verksamhet med hjälp av fyra teman. De är följande:

  • förebyggande och förhindrande av konflikter, bland annat genom att främja fredsförmedling
  • främjande av jämställdhet mellan könen, bland annat genom att stödja sexuell och reproduktiv hälsa samt rättigheter i samma sammanhang
  • stöd till demokratiska institutioner och rättstatsprincipen i FN:s verksamhet
  • eliminering av extrem fattigdom, reducering av ojämlikhet och främjande av miljöhållbarhet

Strategin kommer att finnas tillgänglig på svenska och engelska i ett senare skede.

Skriv ut

Uppdaterat 17.7.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Kontaktuppgifter