Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt: Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 19.7.2013 | Utrikesministeriet

Utrikesminister Tuomioja till EU:s utrikesråd och utrikesministermötet om det östliga partnerskapet

Pressmeddelande 156/2013
19.7.2013

EU:s råd för utrikesfrågor samlas den 22 juli i Bryssel. På agendan står EU:s södra grannskap och östliga partnerskap, fredsprocessen i Mellanöstern, mänskliga rättigheter och vattendiplomati samt Afrika. Finland representeras av utrikesminister Erkki Tuomioja.

Gällande EU:s södra grannskap kommer utrikesrådet främst att diskutera det aktuella läget i Egypten och EU:s åtgärder för att stödja demokratins utveckling i landet. Ministrarna kommer också att diskutera Syrien.

Utrikesrådets Afrikadiskussion fokuserar på läget i Somalia, området kring de stora sjöarna och Mali. Rörande Somalia behandlas, förutom den aktuella situationen, förberedelserna inför Somaliakonferensen som äger rum i Bryssel i september. Vad området kring de stora sjöarna beträffar diskuterar ministrarna hur EU bäst kan agera för att stödja utvecklingen där. Diskussionen om Mali handlar förutom om den aktuella situationen om EU:s åtgärder i landet.

Diskussionen om mänskliga rättigheter kommer att föras i EU:s människorätts- och demokratistrategis och handlingsprograms ettårsjubileums tecken. Avsikten är att understryka vikten av att strategierna verkställs och påminna om att de mänskliga rättigheterna måste respekteras i alla EU:s yttre åtgärder.

Rådet kommer också att ta upp frågor om vattensäkerhet och EU:s åtgärder för att utveckla diplomatin i detta sammanhang.

Under utrikesministrarnas lunch kommer de att behandla fredsprocessen i Mellanöstern samt Libanon. I bägge fallen är det den rådande situationen som diskuteras.

Diskussionerna om EU:s östliga partnerskap kommer att vara förberedande inför utrikesministermötet om partnerskapet, som utrikesrådet arrangerar samma dag i Bryssel, och man kommer också att behandla partnerskapets senaste framsteg.

Efter utrikesrådets möte tar det fjärde utrikesministermötet om det östliga partnerskapet vid. Sex partnerländers utrikesministrar deltar (Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland). Finland företräds av utrikesminister Erkki Tuomioja. Huvudtemat för diskussionerna är toppmötet om det östliga partnerskapet som äger rum i Vilnius i november. Med tanke på toppmötet behandlar ministrarna partnerskapets resultat hittills, i synnerhet partnerskapsländernas associationsavtalsprocesser, samt partnerskapets framtid.

För mer information: Europakorrespondent Tarja Fernández, tfn 040 590 9855, utrikesminister Tuomiojas pressattaché Päivi Harju-Heikkilä, tfn 040 749 2687 och handelsråd Mia Hurtta, tfn 040 573 3206

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 19.7.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter