Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen pysyvä edustusto, Geneve: Ajankohtaista: Ulkoministeriö tiedottaa

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO, Geneve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Puh. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
S-posti sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Lehdistötiedotteet, 8.8.2013 | Ulkoministeriö

Ulkoministeriön vuoden 2014 talousarvioesitys

Tiedote 163/2013
8.8.2013

Ulkoministeriö esittää hallinnonalalleen vuoden 2014 talousarvioesitykseen yhteensä 1 298 miljoonaa euroa.

Toimintamenot

Ministeriön toimintamenoihin esitetään 201,8 miljoonaa euroa. Vuonna 2014 jatketaan Suomen ulkomaanedustuksen rakenteen ja toimintatapojen kehittämistä pohjoismaista yhteistyötä, EU:n ulkosuhdehallintoa sekä Team Finland -toimintamallia hyödyntämällä.

Maailmanpolitiikassa ja -taloudessa jatkuu rakenteellinen siirtymä kehittyviin maihin ja taloudellisten ulkosuhteiden merkitys korostuu. Muuttuvassa toimintaympäristössä ulkopoliittisen vaikuttamisen tarve kasvaa. Muutos edellyttää ulkoasiainhallinnolta paremmin kohdennettua toimintatapaa ja entistä laajempaa ulkopolitiikan välineistöä. Voimavaroja keskitetään maihin ja alueisiin, joiden poliittinen ja taloudellinen merkitys on kasvamassa. Suomen ulkoisen edustautumisen rakenteen ja toimintatapojen kehittämistä jatketaan.

Suomi toimii vuonna 2014 Itämeren valtioiden neuvoston CBSS:n ja Barentsin euroarktisen neuvoston BEAC:n puheenjohtajana.

Kansalaispalvelut

Ministeriön tarjoamia kansalaispalveluita kehitetään vastaamaan muuttuvaa kysyntää ministeriön kansalaispalvelustrategian mukaisesti. Samalla korostetaan kansalaisten omaa vastuuta sekä hyödynnetään viranomaisten välistä yhteistyötä ja pohjoismaisen ja EU-yhteistyön tuomia mahdollisuuksia. Ministeriön valmius- ja tilanneorganisaation kehittämistä jatketaan toimintavarmuuden turvaamiseksi erilaisissa haastavissa tilanteissa.

Viisumitoimintojen kehittäminen jatkuu erityisesti Suomen Venäjän edustustoissa. Kouvolan viisumipalvelukeskuksen toimintaa laajennetaan palvelemaan Pietarin pääkonsulaatin ohella myös muita Suomen edustustoja Venäjällä. Samalla lisätään palveluiden sähköistämistä.

Kriisinhallinta

Suomi on aktiivisesti mukana EU:n, YK:n ja keskeisten kriisinhallintaa toteuttavien kansainvälisten järjestöjen työssä osallistuen kriisinhallintatehtäviin eri puolilla maailmaa. Vuonna 2014 painopistealueet ovat Libanonissa, Afganistanissa, Afrikassa ja Kosovossa. Sotilaallisiin ja siviilikriisihallintatehtäviin palkattua henkilöstä arvioidaan vuonna 2014 olevan yhteensä 720 henkilöä.

Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenoihin esitetään 56,3 miljoonaa euroa hallinnonalan kehyksen mukaisesti. Suurimmat operaatiot ovat vuosina 2011 – 2013 tehtyjen linjausten mukaisesti UNIFIL-operaatio Libanonissa ja ISAF-operaatio Afganistanissa.

Siviilihenkilöstön osallistumiseen kriisinhallintaan esitetään 17,4 miljoonaa euroa, josta 400 000 euroa kohdistetaan rauhanvälittämiseen. Suurin osa Suomen siviilikriisinhallintaosallistumisesta suuntautuu EU:n operaatioihin.

Kehitysyhteistyö

Valtion kehitysyhteistyömenojen arvioidaan vuonna 2014 olevan yhteensä 1 102,7 miljoonaa euroa, joka vastaa tämänhetkisten ennusteiden mukaan noin 0,53 prosenttia bruttokansantulosta. Varsinaiseen kehitysyhteistyöhön esitetään yhteensä 891,8 miljoonaa euroa. Hallitusohjelman mukaisesti vuoden 2014 määrärahat on jäädytetty vuoden 2012 tasolle. Valtioneuvoston maaliskuisen kehyspäätöksen mukaisesti päästöoikeuksien huutokaupasta saadut tulot ohjataan kehitysyhteistyöhön ja ilmastorahoitukseen. Päästökauppatulojen käytöllä kehitysyhteistyöhön pyritään nostamaan kehitysyhteistyön BKTL-osuutta.

Suomen ihmisoikeuslähtöisen kehityspolitiikan päätavoitteena on äärimmäisen köyhyyden poistaminen ja ihmisarvoisen elämän turvaaminen kaikille YK:n vuosituhatjulistuksen kehitystavoitteiden mukaisesti. Määrärahojen suuntaamista kehityspoliittisen toimenpideohjelman painopisteisiin ja hallitusohjelman mukaisesti monenkeskiseen yhteistyöhön ja kansalaisjärjestöyhteistyöhön jatketaan. Yhteistyötä vahvistetaan myös muun muassa kehitysmaiden omien voimavarojen laajempaan valjastamiseen kehityksen hyväksi.

Kehityspolitiikalla autetaan löytämään ratkaisuja myös muihin globaaleihin haasteisiin kuten ilmastonmuutokseen. Cancunin ilmastokokouksen (2010) päätösten mukaisesti teollisuusmaiden tavoitteena on saada aikaan 100 miljardin Yhdysvaltojen dollarin vuotuinen rahoitusvirta kehitysmaiden ilmastotoimiin vuoteen 2020 mennessä. Vuoden 2014 talousarvioesityksessä kehitysyhteistyömäärärahoista rahoitettavan Suomen ilmastorahoituksen osuuden arvioidaan olevan noin 93 miljoonaa euroa.

Teollisen yhteistyön rahaston Finnfundin pääoman korottamiseen esitetään 10,0 miljoonaa euroa.

Muut määrärahat

Hallitusohjelman mukaisesti Suomi tehostaa toimintaansa pohjoisilla alueilla tehtävässä alueellisessa yhteistyössä. Toiminnassa painotetaan ensisijaisesti pohjoisen ulottuvuuden politiikkaa sekä monenvälistä yhteistyötä pohjoisissa alueneuvostoissa, kuten Itämeren valtioiden neuvostossa, Barentsin euroarktisessa neuvostossa ja Arktisessa neuvostossa. Lisäksi tuetaan hallituksen Venäjä-toimintaohjelman toimeenpanoa. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyöhön esitetään 3,2 miljoonaa euroa.

Jäsenmaksuihin ja rahoitusosuuksiin esitetään 86,5 miljoonaa euroa hallinnonalan kehyksen mukaisesti. Suurin osa määrärahasta kohdistuu Suomen maksuosuuksiin YK:lle.

Ulkoministeriön hallinnonalalle arvioidaan kertyvän 17,3 miljoonaa euroa sellaisia tuloja, jotka eivät sisälly ministeriön toimintamenoihin. Tulot kertyvät muun muassa YK:n sotilaallisesta kriisinhallinnasta maksamista palkkausmenokorvauksista ja kehitysyhteistyön yhteistoimintahankkeista.

Lisätietoja: talousjohtaja Risto Hakoila, puh. 0295 351 287 ja taloussuunnittelupäällikkö Katja Bordi, puh. 0295 351 284, kehitysyhteistyön osalta yleisen kehityspolitiikan ja suunnittelun yksikön päällikkö Timo Olkkonen, puh. 0295 350 945, Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyön osalta yksikön päällikön sijainen, ulkoasiainneuvos Marja-Leena Vuorenpää, puh. 0295 351 475

 

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 8.8.2013


© Suomen pysyvä edustusto, Geneve | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot