Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Utrikesministeriet

Debatt i Finland 31-32/2013

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 31 och 32

I månadsskiftet juli-augusti började det politiska livet sakta komma igång pånytt och i mitten av augusti förestår hela raden partimöten där regeringspartiernas intressen främst knyts till de förestående budgetavgörandena utgående från finansministeriets förslag som nu offentliggjorts. Vissa tecken börjar tyda på att försök kan göras att få till stånd en central löneuppgörelse.

Budgetförslaget offentliggjordes

Finansministeriet presenterade i början av augusti sitt förslag till nästa års budget. Förslaget ligger till grund för hela regeringens behandling av budgeten i månadsskiftet augusti-september.

Slutsumman i förslaget uppgår till 53,9 miljarder euro och underskottet, det vill säga upplåningsbehovet till 6,6 miljarder euro. Det betyder att statens skuld nästa år ökar till 98 miljarder. Skatteinkomsterna beräknas öka med cirka en halv miljard jämfört med i år. Den största förändringen på skattesidan gäller samfunds- och dividendskatten (Se tidigare Debatt i Finland).

Kommunernas minkade inkomster kompenseras fullt ut och deras andel av samfundsskatten är fortsättningsvis förhöjd. I förslaget ingår de anpassningsåtgärder för en halv miljard euro som regeringen slog fast i våras. (Hela budgetförslaget finns på finansministeriets websidor)

Återhållsam kritik från oppositionen

Oppositionspartierna valde en återhållsam linje i kommentarerna till finansministeriets budgetförslag. Från centerhåll fann man inget omskakande nytt i förslaget medan Sannfinländarna tyckte förslaget var rutinartat och försiktigt. Båda partierna efterlyste satsningar på småföretagen men åsikterna gick isär ifråga om behovet av stimulansåtgärder. Centern trodde inte att stimulans löser problemen medan Sannfinländarna efterlyste sådana.

Regeringen väntas ta ställning till vissa stimulanssatsningar när det blir dags för beslut även om regeringspartierna också är oeniga (Se tidigare Debatt i Finland).

Central inkomstlösning inte utesluten

Under sommaren har en viss förskjutning i inställning ägt rum på arbetsgivarsidan. Den helt avvisande inställningen till löntagar- och regeringskraven på en central uppgörelse har mjukats upp men fortfarande talar Finlands näringsliv om en nolllinje eller obetydliga löneförhöjningar och fackförbunden bereder sig på branschvisa förhandlingar.

Förtroendet för ekonomin sjönk

Konsumenternas förtroende för Finlands ekonomi sjönk klart under juli månad jämfört med månaden innan. Endast 26 procent trodde på bättre tider medan 32 procent väntade sig en försämring, enligt Statistikcentralens mätning. Nära 60 procent räknade med ökad arbetslöshet.

Också inom näringslivet var siffrorna dystra och låg klart under ett långtida genomsnitt.

Center fortsätter att växa

Centerns understöd växte fortsättningsvis under högsommaren och avståndet till övriga stora partier är betydande. Enligt rundradiobolaget Yles av Taloustutkimus beställda mätning stödde 22,8 procent Centern. Samlingspartiet noterades för ett stöd på 18,8, Sannfinländarna för 18 och Socialdemokraterna för endast 15,6 procent. Resultatet sägs vara det lägsta någonsin för Sdp.

Socialskyddsdebatt

Socialminister Paula Risikko (Saml.) ville i en tidningsintervju avskaffa det vederlagsfria socialskyddet. Hon specificerade inte närmare sitt utspel men efterlyste debatt om hur en reform kunde genomföras. Enligt ministern är det i en del fall idag lättare och ekonomiskt fördelaktigare att vara arbetslös än att ta emot arbete. Hon fann det sociala skyddsnätet passiverande för en del av befolkningen och ville införa krav på deltagande i verksamhet som till exempel arbetssmedjor. Från vänster- och grönt håll fick hon genast mothugg medan representanter för Socialdemokraterna, Centern och Sannfinländarna välkomnade debattöppningen men fann Risikkos tankar alltför svartvita.
 

Skriv ut

Uppdaterat 13.8.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter