Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt: Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 30.8.2013 | Utrikesministeriet

Chefen för Afrikanska utvecklingsbanken Kaberuka besöker Finland

Pressmeddelande 182/2013
30.8.2013

Utvecklingsminister Heidi Hautala träffar chefen för Afrikanska utvecklingsbanken Donald Kaberuka fredagen den 30 augusti. Hautala och Kaberuka ska diskutera Afrikanska utvecklingsbankgruppens roll och ställning i Afrika. Ett särskilt tema för mötet är vilka möjligheter inkluderande tillväxt och grön ekonomi erbjuder Afrika.

Hautalas och Kaberukas möte är betydelsefullt eftersom det nu efter en lång paus sitter en finländare i bankens styrelse. Heikki Tuunanen representerar de nordiska ländernas och Indiens valkrets till och med sommaren 2016. Under styrelseperioden betonar Finland fördelarna med en grön och inkluderande ekonomi och strävar efter att garantera att de genomgående temana i Finlands utvecklingspolitiska program – jämställdhet mellan könen, öppenhet och genomskinlighet och hållbar utveckling med tanke på klimatet – kommer fram i all bankens verksamhet.

Afrikanska utvecklingsbankgruppen är en viktig utvecklingsfinansiär och utvecklingspolitisk aktör i Afrika. Bankens viktigaste mål är att minska fattigdom genom att främja de afrikanska ländernas ekonomiska och sociala utveckling. Bankgruppen har förbundit sig till FN:s millenniemål och betonar ländernas egna strategier för fattigdomsbekämpning i sin verksamhet.

I bankgruppen ingår Afrikanska utvecklingsbanken, som grundades 1964 och lånar pengar till utvecklingsländer med medelinkomst, och Afrikanska utvecklingsfonden, som grundades 1973 och erbjuder lånefinansiering med mjuka villkor. Delägare i utvecklingsbanken är 54 afrikanska stater 24 stater utanför Afrika.

Afrikanska utvecklingsbankens nya tioårsstrategi godkändes i april. Strategin utgår från en optimistisk framtidsvision för Afrika.

För mera information: minister Hautalas pressattaché Milma Kettunen, tfn 040 522 9869, och ambassadrådet Paula Sirkiä, enheten för utvecklingsfinansieringsinstitutioner, tfn 0295 351 578

 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 30.8.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter