Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt: Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 13.9.2013 | Utrikesministeriet

Finland ökar sitt stöd till barns utbildning i utvecklingsländer – chefen för Global Partnership for Education besöker Finland

Pressmeddelande 196/2013
13.9.2013

Finland har anslutit sig till Global Partnership for Education (GPE) och ökar genom partnerskapets fond sitt stöd till utbildningen för barn – särskilt flickor – i utvecklingsländer. Finlands första finansieringsbeslut är 4 miljoner euro för åren 2013 och 2014.

Chefen för GPE Alice Albright besöker Finland på inbjudan av utvecklingsminister Heidi Hautala den 13 september. Under sitt besök träffar Albright också andra aktörer som är aktiva gällande utbildningsfrågor i utvecklingsländer.

Finlands stöd till GPE är ett kraftfullt budskap om utbildningens betydelse för att minska fattigdomen, sade Alice Albright till minister Hautala. Foto: Eero KuosmanenFinlands stöd till GPE är ett kraftfullt budskap om utbildningens betydelse för att minska fattigdomen, sade Alice Albright till minister Hautala. Foto: Eero Kuosmanen

”Jag är helt övertygad om att investeringar i flickors och kvinnors utbildning har en mångfaldig effekt när det gäller alla internationella utvecklingsmål”, konstaterar utvecklingsminister Heidi Hautala. ”Rätten till utbildning är en mänsklig rättighet av grundläggande natur, men inte bara det. Den är en avgörande drivfjäder för samhällelig förändring. GPE riktar sitt stöd till dem som behöver det mest: till de allra fattigaste länderna, till bräckliga stater och till flickor.”

Global Partnership for Education uppstod 2001 för att genomföra målsättningarna för programmet Utbildning för alla och millenniemålen som gäller utbildning. GPE:s fond riktar sin finansiering till de länder som står allra längst ifrån att uppfylla Utbildning för alla-målen, och stöder särskilt undervisningen i bräckliga länder som lider av konflikter. GPE betonar flickors utbildning.

”Det gläder mig att kunna välkomna Finland i Global Partnership for Education. Under dessa ekonomiskt svåra tider är Finlands stöd till GPE ett kraftfullt budskap om utbildningens betydelse för att minska fattigdomen”, säger Alice Albright.

”GPE förenar biståndsgivarnas, utvecklingsländernas, civilsamhällets, lärarorganisationernas, den privata sektorns och flera olika stiftelsers krafter för att garantera barn tillgång till skola och undervisning av hög kvalitet. Finland är en måttstock när det gäller undervisningens kvalitet och ger partnerskapet värdefullt specialkunnande som kommer att hjälpa de 57 miljoner barn i fattiga länder som inte ännu får gå i skolan”, tillägger Albright.

I GPE ingår över tjugo biståndsorganisationer och partnerskapet har delat ut stöd till femtio länder. Sammanlagt har 3,1 miljarder dollar kanaliserats genom GPE. Enligt UNESCO:s statistik har de länder som får stöd genom GPE uppnått uppställda mål angående utbildning bättre än länder som inte fått GPE-stöd. Det är också anmärkningsvärt att den nationella finansieringen för utbildningssektorn har stigit med 6–9 procent per år i de länder som fått GPE-stöd, vilket är mera än ländernas ekonomiska tillväxt. Men det finns arbete kvar att uträtta eftersom det fortfarande finns nästan 60 miljoner barn i världen som inte får gå i skola. Den största delen av dem är flickor.

Alice Albright anser att Finlands anslutning till GPE är särskilt betydelsefull eftersom Finlands goda inlärningsresultat är ett budskap till andra länder om att man måste satsa på undervisningens kvalitet.

För mera information: utvecklingsministerns pressattaché Milma Kettunen, tfn 040 522 9869, och utvecklingspolitiska rådgivaren Jussi Karakoski, enheten för sektorpolitik, tfn 040 731 4514.

 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 13.9.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter