Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt: Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 24.9.2013 | Utrikesministeriet

Hautala i New York: Finland ökar utvecklingsfinansiering som främjar rättigheterna hos personer med funktionsnedsättning

Pressmeddelande 201/2013
23.9.2013

Utvecklingsminister Heidi Hautala berättade vid FN:s högnivåmöte om personer med funktionsnedsättning och utveckling måndagen den 23 september i New York att Finland fördubblar sin finansiering till projekt som stöder personer med funktionsnedsättning från knappa sex miljoner euro till över tio miljoner euro. Stödet omfattar bl.a. detta års tilläggsfinansiering till FN:s partnerskapsprogram för personer med funktionsnedsättning.

"I Finland är inhemska medborgarorganisationer, i synnerhet handikapporganisationerna, utrikesministeriets huvudsakliga partner vid genomförandet av utvecklingssamarbete inom handikappområdet", säger minister Hautala. I det multilaterala samarbetet är Finland huvudfinansiär för FN:s partnerskapsprogram för att främja rättigheterna hos personer med funktionsnedsättning (UNPRPD) och för FN:s rapportör i handikappfrågor.

Var sjunde människa i världen är en person med funktionsnedsättning. "Trots att man i FN:s millenniedeklaration erkänner staternas ansvar att trygga de mänskliga rättigheterna för alla och staterna uppmanas fästa särskild uppmärksamhet vid de mest sårbara grupperna, nämns inte personer med funktionsnedsättning i ett enda av millenniemålen", påminde minister Hautala i Finlands inlägg.

"Millenniemålens tidsfrist 2015 närmar sig och vi måste nu utnyttja detta tillfälle för att säkerställa att riktlinjerna för tiden efter 2015 också beaktar rättigheterna och behoven hos personer med funktionsnedsättning", vädjade Hautala.

Utrotande av ojämlikhet är ett viktigt mål för utvecklingsagendan för perioden efter 2015. "Om vi lämnar t.ex. personer med funktionsnedsättning utanför utvecklingsansträngningarna, nekar detta inte bara deras mänskliga rättigheter utan minskar också dessa individers bidrag till samhällets ekonomiska och sociala utveckling", sade Hautala.

Utvecklingsminister Heidi Hautala träffade på måndagen i New York också rådgivare i handikappfrågor Judith Heumann från USA:s utrikesministerium. Hautala och Heumann utbytte åsikter om samarbetet mellan Finland och USA i fråga om främjandet av rättigheter hos personer med funktionsnedsättning, resultaten från högnivåmötet och om hur man i praktiken bäst kunde främja en utvecklingsagenda med utgångspunkten i de mänskliga rättigheterna i utvecklingsmålen för perioden efter 2015.

Mötet kan följas i de sociala medierna  www.facebook.com/ulkoministerio   och  www.twitter.com/ulkoministerio

Ytterligare information: minister Hautalas pressattaché Milma Kettunen, tfn 040 522 9869, rådgivare Linda Ekholm, tfn 050 411 2809

 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 24.9.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter