Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Debatt i Finland 37/2013

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 38

En rad ekonomiska prognoser under veckan visade på en svag men klar uppgång för den finländska ekonomin. Samtidigt firade riksdagen 150 årsjubileum av regelbundet parlamentarisk verksamhet.

Statskulden ökar

Den finländska ekonomin håller så småningom på att på nytt börja växa, förutspår finansministeriet som räknar med en tillväxt på 1,2 procent nästa år, vilket skall jämföras med ett minus på en halv procent i år. Det är främst exporten som väntas åstadkomma förändringen.

Finansministeriet räknar emellertid med att Finlands skuldsättning nästa år kommer att överstiga 60 procent av bruttonationalprodukten, vilket innebär ett brott mot EU:s regler. EU:s andra gränsvärde - tre procents underskott i ekonomin kommer Finland inte att överrskrida. Hittills har endast Finland och Luxemburg följt 60 procentsregeln och därför räknar ministeriet med att inga sanktioner blir aktuella.

Svag tillväxt att vänta

I de olika prognoser som hittills presenterats räknar man med att den finländska ekonomin kommer att uppvisa en svag tillväxt. Det värsta är nu över men det är ännu långt till goda tider, sade Finlands banks generaldirektör Erkki Liikanen. Centralbanken räknar med en tillväxt på 0,9 procent är 2014. Finansministeriet är mer optimistiskt och räknar med 1,2 procent, Löntagarnas forskningsinstitut med 2,1 och Danske Bank mewd 1,5 procent. Alla räknar med ett minus mellan en halv och en procent i år.

Regeringspartierna grillade Centern

Centerns framgångar i opinionsmätningarna (Se tidigare Debatt i Finland) fick helt klart regeringspartierna att utmana oppositionspartiet när riksdagen inledde behandlingen av regeringens förslag till budget för nästa år. Rollerna blev som förbytta jämfört med det normala. Samlingspartiet tog fasta på ett tidigare uttalande av Centerledaren Juha Sipilä om att det vore lättast att finansiera sänkningen av samfundsskatten med en höjning av skatten på dividender. Socialdemokraterna tog fasta på Centerns beredskap att höja pensionsåldern och ville vänta ut trepartsförhandlingarna om framtida pensioner.

Tvist om ramavtalet

En tolkningstvist om det nyss ingångna centrala löneavtalet (Se tidigare Debatt i Finland) höll på att på nytt inflammera relationerna mellan arbetsmarknadens centrala parter men bilades snabbt. Överenskommelsen om en löneförhöjning på 20 euro tolkades av löntagarorganisationerna så att höjningen för alla är tjugo euro och den summa som då uppstår ligger till grund för tillägg. Arbetsgivarna ansåg först att den totala ökningen är tjugo euro och att olika tillägg inte berörs. Man enades dock om löntagarnas tolkning och de branschvisa förhandlingarna kan föras.

Det blev också klart att byggnadssektorn kommer att stå utanför den centrala uppgörelsen men det väntas inte äventyra avtalet.

Finland tar emot flyktingar från Syrien

Regeringen beslöt under veckan att ta emot 500 flyktingar från Syrien. Flyktingkvoten höjs med 300 från 750. Beslutet följdes omedelbart av kraftiga protester från Sannfinländarnas sida.

Riksdagen firade 150 årsjubileum

Riksdagen inledde under veckan firandet av att det gått 150 år sedan den reguljära riksdagsverksamheten inleddes. Under början av Finlands autonoma tid sammankallades inte ståndslantdagen men sedan tsar Alexander II år 1863 sammankallat lantdagen har verksamheten pågått. Jubileet till är grundade riksdagen en fond som skall stöda ungdomar som studerar ryska språket.

170 000 kräver könsneutral äktenskapslag

Närmare 170 000 personer hade undertecknat medborgarinitiativet om könsnutral äktenskapslag när tiden under veckan gick ut. Riksdagen måste nu behandla förslaget men det behöver inte automatiskt leda till något beslut. Initiativgruppen publicerade samtidigt en opinionsmätning gjord av Taloustutkimus. Den visar att nära sextio procent stöder initiativet.

Skriv ut

Uppdaterat 25.9.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter