Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt: Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 1.10.2013 | Utrikesministeriet

Tilläggsresurser till Afrikanska utvecklingsfonden

Pressmeddelande 209/2013
1.10.2013

De afrikanska ländernas ekonomier växer i rask takt och Afrikanska utvecklingsfonden har en viktig roll i att upprätthålla tillväxten. Finansiärerna och mottagarländerna kom överens om en trettonde påfyllnad av Afrikanska utvecklingsfonden (ADF-13) i Paris förra veckan.

Finansieringen ökar en aning i förhållande till den föregående perioden och är nu sammanlagt ca 7,3 miljarder amerikanska dollar. Finland deltar i finansieringen med 126 miljoner euro. Påfyllnaden gäller åren 2014–2016, men utbetalningarna fördelas över tio år. Angola, Egypten, Sydafrika och Libyen deltar också i finansieringen.

Genom Afrikanska utvecklingsfonden stöder Finland involverande och sysselsättande grön tillväxt i enlighet med sitt utvecklingspolitiska program. Det är också en av Afrikanska utvecklingsbankens långsiktiga strategiska mål för att eliminera den extrema fattigdomen.

Fonden fokuserar på att utveckla infrastruktur, stärka god förvaltning, stödja regional integration, utveckla den privata sektorn och på att stärka kompentens och teknologi. Under förhandlingarna framhölls behovet av att öka finansiering till regionalt samarbete och bräckliga stater, till vilka 17 av Afrikanska utvecklingsfondens 40 partnerländer räknas. De övriga genomgående målen för den treåriga finansieringsperiod som börjar 2014 är jämställdhet, jordbruk och tryggad tillgång till mat. Resultaten mäts både med hjälp av mätare för enskilda länder och mätare som följer upp utvecklingsfondens verksamhet. Resurserna fördelas enligt hur länderna presterar.

Afrikanska utvecklingsfonden hör till Afrikanska utvecklingsbankgruppen och beviljar krediter med så kallade mjuka villkor till kontinentens fattigaste länder. Fonden inledde sin verksamhet 1974. Utvecklingsbankens högkvarter ligger i Abidjan i Elfenbenskusten, men på grund av det instabila läget i landet har högkvarteret redan i tio år varit tillfälligt förflyttat till Tunis. Under följande finansieringsperiod ska bankens högkvarter återvända till Abidjan.

För mera information: chefen för enheten för utvecklingsfinansieringsinstitutioner Laura Torvinen, tfn 0400 227 577, ambassadrådet Paula Sirkiä, tfn 040 158 5472, Afrikanska utvecklingsbankgruppens webbplats http://www.afdb.org
 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 1.10.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter