Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Debatt i Finland 39/2013

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 39

Nokiachefens rekordstora avgångsvederlag väckte under veckan stor uppmärksamhet och hela raden fördömanden samtidigt som bolagets information klandrades. Riksdagen avslutade remissddebatten om nästa års budget och Centern presenterade sin modell för hur hälsovården borde reformeras.

Nokiachefens avgångspengar väckte uppmärksamhet

Stephen Elop får nära nitton miljoner euro i ersättning om Nokias försäljning av mobiltelefonverksamheten till Microsoft förverkligas. Uppgiften väckte stor uppmärksamhet när den blev offentlig. Saken blev ännu känsligare när Nokia först kom med felaktig information som senare korrigerades. Det visade sig nämligen att Elops avtal med Nokia ändrats under Microsoftförhandlingarnas gång och ersättningen steg när beslutanderätten över bolaget förändras.

Oenighet om hemvård

Oppositionspartiernas interpellation (leder i Finland alltid till förtroendeomröstning) om regeringens förslag om att spjälka upp hemvårdsstödet jämt mellan föräldrarna ledde under veckan till skarpa meningsutbyten i riksdagen. I Finland kan en förälder stanna hemma med sitt barn tills barnet fyller tre år. Regeringen har motiverat sitt förslag med att det främjar jämställdheten och förbättrar barnens kontakter med sin far samtidigt som kvinnornas ställning på arbetsmarknaden förbättras. Centern såg förslaget som ett ingrepp i familjernas rätt att själv besluta. Sannfinländarna gick längre och hävdade att det i familjerna finns traditionella roller som regeringen inte skall försöka reglera.

Centerns presenterade hälsovårdsmodell

Centern presenterade under veckan sitt förslag till hur hälsovården borde organiseras. Partiet vill helst se all häso- och socialvård koncentrerad till landskapen men räknar med att omställningen då skulle bli för stor. Därför kunde arbetsplatshälsovården och en del privat hälsovård lämnas kvar hos kommunerna. De skulle också framöver få producera tjänster men landskapen skulle ges ansvaret.

Regeringspartierna såg vissa fördelar med modellen men ville inte ge landskapen ansvaret då avståndet då blir för långt till kommuninvånarna. Senare i höst börjar en bred arbetsgrupp där oppositionen är med se över hela organisationen.

Kontantköp begränsas eventuellt

Regeringen har planer på att förbjuda kontantköp om summorna är stora. Arbets- och näringsministeriet utreder som bäst frågan. Med förbudet som kan träda ikraft tidigast år 2014 söker man komma åt svart handel och penningtvätt. Samtidigt söker man förmå också små affärer att ta emot kortbetalningar. För tillfället räknar man med att nära en fjärdedel av konsumenterna betalar sina dagliga inköp kontant.

Nazisthälsning

En av Sannfinländarnas kommunfullmäktige har poserat på en bild föreställande nazisthälsningar. Bilden togs vid en Hetero Pride parad i Helsingfors. Till följd av bilden uteslöts Jani Viinikainen ur partiets fullmäktigegrupp i Kangasala nära Tammerfors.
.

Skriv ut

Uppdaterat 1.10.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter