Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt: Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 2.10.2013 | Utrikesministeriet

Finland ordförande för FN:s utskott för administrativa och budgetära frågor

Pressmeddelande 210/2013
2.10.2013

Ambassadör Janne Taalas, som är ställföreträdare för Finlands ständiga representant vid FN, har valts till ordförande för FN:s utskott för administrativa och budgetära frågor i New York den 1 oktober 2013 som västländernas representant. Det är den första gången som en finländare leder utskottet för administrativa och budgetära frågor.

Utskottet för administrativa och budgetära frågor är det femte av generalförsamlingens sex huvudutskott. Det inleder sitt arbete den 3 oktober och fortsätter sedan under hela generalförsamlingens 68:e session till och med september 2014. Utskottet fattar beslut i alla ärenden som rör FN:s budget och administrativa ärenden.

Utskottets viktigaste uppgift är att besluta om FN:s stadgeenliga budget för 2014–2015 nu under hösten. Förhandlingarna som förs utgående ifrån generalsekreterarens budgetförslag förväntas bli svåra. Budgeten för den innevarande tvåårsperioden (2012–2013) är lite över fem miljarder dollar. På våren 2014 kommer utskottet att behandla budgeten för FN:s fredsbevarande verksamhet, som i år var sju och en halv miljarder dollar.

FN:s verksamhet finansieras av medlemsstaterna som betalar bidrag utgående från sin betalningsförmåga. De största betalarna är USA, Japan, Tyskland, Franskrike och Storbritannien. Finlands bidrag till budgeten är 13,23 miljoner dollar 2013.

Ambassadör Janne Taalas har en lång erfarenhet av internationella organisationer. Han har varit ställföreträdare för den ständiga representanten vid Finlands FN-representation i New York sedan 2010.

För mera information: ambassadör Janne Taalas, tfn +1 212 821 0244, enhetschef Katri Viinikka, tfn 040 753 2730

 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 2.10.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter