Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt: Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 4.10.2013 | Utrikesministeriet

Finland stöder nedrustningen av kemiska vapen

Pressmeddelande 213/2013
4.10.2013

Finland är beredd att stödja förstörandet av Syriens förråd av kemiska vapen. Detta meddelade utrikesminister Erkki Tuomioja när han talade vid 40-årsjubileet för institutet för konventionen mot kemiska vapen, Verifin (Finnish Institute for Verification of the Chemical Weapons Convention) i Helsingfors den 4 oktober.

För ändamålet beviljar Finland medel till Organisationen för förbud mot kemiska vapen (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW) och erbjuder organisationens Syrieninsats personal och expertis. Detaljerna i Finlands stöd diskuteras som bäst med OPCW och de andra länderna som deltar.

Tuomioja konstaterade att den omfattande användningen av kemiska vapen i Damaskus den 21 augusti visar att massförstörelsevapen är och kan vara en realitet. Aktörer som OPCW är nu viktigare än man tidigare kunnat föreställa sig.

Tuomioja berättade om förberedelserna inför konferensen om en zon fri från massförstörelsevapen i Mellanöstern. Beredningen leds av statssekreterare Jaakko Laajava från Finlands utrikesministerium. Den ursprungliga planen att sammankalla konferensen 2012 kunde inte genomföras så att alla länder i regionen skulle ha deltagit. Alla stater i Mellanöstern har å andra sidan uttryckt sin vilja att fortsätta förberedelserna.

Också OPCW:s chef Ahmet Üzümcü talade under Verifins jubileum och förde under sitt besök samtal med utrikesminister Tuomioja och finländska myndigheter.

Tuomioja konstaterade att Finland är kandidat i valet till OPCW:s verkställande råd för den tvåårsperiod som inleds 2014.

Verifin är en enhet inom kemiska institutionen vid Helsingfors universitet. Institutet grundades 1994 för att ta över ett forskningsprojekt angående kemiska vapen som inleddes 1973. Verifin stöder översynen av konventionen om förbud mot kemiska vapen genom att utveckla forskningsmetoder kring kemiska stridsmedel och ge utbildning på området. Utrikesministeriet är verksamhetens huvudsakliga finansiär. Institutet leds av professor Paula Vanninen.

För mera information: enhetschef Markku Virri, enheten för vapenkontroll, tfn 09 1605 6185, utrikesministerns pressattaché Tero Shemeikka, tfn 0295 351 508

 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 4.10.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter