Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt: Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 10.10.2013 | Utrikesministeriet

Finland kraftigt engagerat i att utveckla EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik

Pressmeddelande 217/2013
10.10.2013

Utrikesminister Erkki Tuomioja deltog torsdagen den 10 oktober i en diskussion om EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik under rubriken ”The Future of European Security and Defence”, som ordnades av utrikesministeriets enhet för planering och forskning och Utrikespolitiska institutet i Helsingfors.

I sitt anförande betonade minister Tuomioja att Finland kommer att fortsätta sitt aktiva engagemang i att utveckla Europeiska unionens gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Finland har deltagit i så gott som alla EU:s militära och civila krishanteringsinsatser och internationell krishantering har en viktig roll i Finlands utrikespolitik.

Finlands mål är att utveckla den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken i en mera övergripande riktning. De möjligheter som den erbjuder och dess inflytande måste utnyttjas fullskaligt.

Den strategiska planeringen av EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik borde därför enligt Finland förbättras. Man bör ställa upp tydliga prioriteter som motsvarar europeiska intressen och värderingar när de globala maktförhållandena förändras.
Under diskussionen talade också Litauens vice utrikesminister Andrius Krivas, chefen för EU:s institut för säkerhetsstudier (EUISS) Antonio Missiroli och direktören för Utrikespolitiska institutet Teija Tiilikainen.

För mera information: utrikesministerns specialmedarbetare Tarja Kantola, tfn 040 590 4119, och ambassadrådet Minna Laajava, tfn 040 350 4706

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 10.10.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter