Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Debatt i Finland 41/2013

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman, och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 41

Slutet av veckan kom helt att präglas av en rad turer kring minister Heidi Hautala och hennes roll i samband med en Green Peace aktion mot en finländsk isbrytare som hyrts ut till Shell. Till slut tvingades Hautala avgå. I övrigt gick debatten om pensionssystemet vidare när näringslivets forskare presenterade ett nytt förslag.

Minister tvingades avgå

De grönas minister för utvecklingsbistånd Heidi Hautala som i regeringen också ansvarat för statsbolagen tvingades i slutet av veckan avgå sedan det framgått att hon varit inblandad i hot mot statsbolag. Hela affären började med att kvällstidningen Iltalehti hävdade att Hautala hindrat isbrytarbolaget Arctia Shipping från att polisanmäla Green Peace för att ha bordat ett fartyg som protest mot oljeutvinning i Arktis. Hautala som befann sig i USA trasslade in sig i förklaringar som inte visade sig hålla. Det hjälpte inte att en tjänsteman vid ministeriet tog på sig ansvaret för kontakterna till bolaget. Dess direktör hade hotats med sparken om inte anmälan återtas. Efter diskussioner med statsminister Jyrki Katainen (Saml.) och De grönas partiledare, miljöminister Ville Niinistö meddelade Hautala om sin avgång.

Nytt pensionsförslag

Näringslivets forskningsinstitut ETLA presenterade under veckan sitt förslag till nytt pensionssystem. Utgångspunkten i förslaget tar fasta på den presumtiva livslängden och binder pensionsåldern vid den. Enligt forskarna skulle modellen förlänga arbetslivet, sänka pensionsavgifterna och minska obalansen i utgifter. Det exempel ETLA tar fram skulle innebära en höjning av åldersgränsen på 63 år i första skedet med tio månader. Därefter skulle åldersgränsen höjas med två tredjedelar av livstidsförväntningen. I praktien skulle det med dagens prognoser som grund höja pensionsåldern med en månad per år.

Förslaget mötte omedelbart kritik för att försämra låginkomsttagarnas situation och öka de äldres arbetslöshet.

En arbetsgrupp tillsatt av finansministeriet med representanter för arbetsmarknadsorganisationerna ser som bäst över pensionssystemet och skall lägga fram förslag innan årets slut.

Hirvisaari grundade egen riksdagsgrupp

Riksdagsledamot James Hirvisaari som veckan innan uteslöts ur Sannfinländarna (se Debatt i Finland vecka 40) bildade under veckan en egen riksdagsgrupp under namnet Muutos 2011 (Förändring 2011). Han blev samtidigt medlem i ett parti med samma namn. Partiet som registrerats år 2010 är invandrarkritiskt och kräver strängare strafflagstiftning och direkt demokrati.

Mansbrist inom utrikesförvaltningen

Utrikesministeriet söker få flera män att söka till sina diplomatkurser. Den kurs som började 2012 består till 80 procent av kvinnor. Årets kurs är till 70 procent kvinlig. Av ministeriets ambassadörer är 46 procent kvinnor och antalet väntas öka under de närmaste åren.

Exporten minskade

Finlands varuexport minskade klart under augusti månad enligt tullens preliminära statistik. Nedgången jämfört med augusti ifjol är elva procent. Också importen minskade - med tio procent. Underskottet i handelsbalansen ökade fortsättningsvis.

Halla-ahoutnämning följdes av protest

Riksdagsledamot Jussi Halla-aho som dömts för hets mot folkgrupp och som profilerat sig som starkt invandrarkritisk utsågs till suppleant i Europarådet sedan frågan lagts på is under ett år (se Debatt i Finland vecka 40). Omedelbart efter beskedet publicerade samtliga gruppledare utom Sannfinländarnas ett uttalande som fördömde utnämningen. Något liknande har veterligen aldrig tidigare skett.

Skriv ut

Uppdaterat 12.11.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter