Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt: Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 17.10.2013 | Utrikesministeriet

Utrikesminister Tuomioja under cyberkonferensen i Seoul: Yttrandefriheten och integritetsskyddet måste realiseras på internet

Pressmeddelande 221/2013
17.10.2013

Den 17–18 oktober deltar utrikesminister Erkki Tuomioja i en internationell cyberkonferens i Seoul i Sydkorea. Tuomioja höll Finlands anförande under konferensens första session där temat var en framtidsvision om cyberrymden.

Enligt utrikesministern kommer internet också i framtiden att vara ett gemensamt nätverk. Det ska vara tillgängligt för alla och användarna ska kunna lita på det. Användarnas grundrättigheter och mänskliga rättigheter, såsom yttrandefriheten och integritetsskyddet, måste realiseras på internet.

I sitt anförande behandlade Tuomioja hur cybersäkerhet, styrningen av internet, mänskliga och civila rättigheter, inklusive integritetsskyddet, ska tryggas. De här är kopplade till varandra och utgör en sammanlänkad helhet som det internationella samfundet måste ta ställning till.

Internets pålitlighet är en avgörande fråga idag. Att utveckla cybersäkerheten förutsätter både åtgärder på nationell nivå och ett mångsidigt internationellt samarbete. Regionala organisationer, som OSSE, har också en viktig roll när funktioner som ökar internets trovärdighet diskuteras.

Frågan om styrningen av internet har aktualiserats under den senaste tiden. Minister Tuomioja konstaterade att styrningen också i framtiden måste ske genom flerpartssamarbete som involverar alla intressegrupper. I samarbetet ska både stater, internationella organisationer, det civila samhället och den privata sektorn delta. Det här betonas också i Finlands nationella strategi för cybersäkerhet.

Utrikesministern framhöll att mänskliga och civila rättigheter gäller också på internet och att regeringars åtgärder aldrig bör undergräva de mänskliga rättigheterna. Det är ändå en utmaning att implementera existerande regelverk i en ny omgivning. En situation där varje användare av offentliga e-postservrar måste beakta möjligheten att alla meddelanden och all den data hen använder kan följas och lagras, kan inte tolereras.

Internet är centralt också med tanke på ekonomisk tillväxt och innovationer. Internet ska enligt minister Tuomioja göras tillgängligt för möjligast många. Man måste fästa särskild uppmärksamhet vid utsatta och diskriminerade gruppers ställning och behov.

För mera information: utrikesministerns diplomatiska rådgivare Tarja Kangaskorte, tfn 040 181 9257, och avdelningschef Kirsti Kauppi, politiska avdelningen, tfn 040 743 3548

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 17.10.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter