Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt: Nyheter

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 11.11.2013

Enklare att räkna antalet vistelsedagar i Schengenvisum

Från och med den 18 oktober 2013 beräknas kortvariga vistelser i Scengenområdet på ett nytt sätt. Tidigare har den tillåtna vistelsetiden och visumets giltighetstid räknades i månader, nu räknas de i dagar. I praktiken påverkar förändringen vanliga resenärer mycket litet. Förändringen baserar sig på Europaparlamentets och rådets förordning nr 610/2013.

Uttrycket ”tre månader under en tidsperiod av sex månader räknat från första inresedag” har ersatts med orden ”90 dagar under en 180-dagarsperiod”. Den maximala vistelsetiden på 90 dagar gäller under vilken 180-dagars period som helst.

Om man ansöker om visering för flera inresor lönar det sig att kontrollera hur många dagar man använt med sitt föregående visum. Det kan man göra med hjälp av den räknare som finns på Europeiska kommissionens engelskspråkiga webbplats. Där finns också anvisningar för hur räknaren används.

Räknaren talar om hur många dagar du ännu har rätt att vistas i Schengenområdet. Räknaren kan endast användas för sådana visum som beviljats för 90 dagar och flera inresor under en period på minst 180 dagar.

Enligt det nya räknesättet beaktas endast vistelser under de senaste 180 dagarna. Man kan inte mata in datum före 22.4.2013. För vistelser som infallit före det gäller det gamla räknesättet då antalet vistelsedagar räknades från första inresan i Schengenområdet.

Mera information: visas.passports@formin.fi

Skriv ut

Uppdaterat 11.11.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter