Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt: Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 28.10.2013 | Utrikesministeriet

Ansökningstiden för bidrag till organisationers EU-information tidigareläggs på grund av Europaparlamentsvalet

Pressmeddelande 227/2013
25.10.2013

Utrikesministeriet utlyser statsbidrag för frivilligorganisationers Europainformation. Bidragen beviljas ifall riksdagen beviljar medel för ändamålet i statsbudgeten för 2014. På grund av valet till Europaparlamentet 2014 har informationsstödet höjts med 100 000 euro.

I statsbudgeten för 2014 har det föreslagits 583 000 euro för organisationers informationsprojekt varav 100 000 ska reserveras för information i samband med parlamentsvalet. Avsikten är att öka kännedomen om Europeiska unionen och om valet till Europaparlamentet i Finland.

Tyngdpunkterna i ansökningen 2014 ligger på parlamentsvalet, basfakta om EU:s verksamhet, ekonomiska frågor och den sociala dimensionen.

”Ansökningstiden har tidigarelagts eftersom de finländska Europaparlamentarikerna väljs redan den 25 maj. På det här sättet hinner organisationerna planera hela årets verksamhet och i god tid före valet lägga upp sina informationsprojekt”, säger chefen för utrikesministeriets Europainformation Riitta Swan.

Ansökningsblanketten och anvisningar finns på utrikesministeriets webbplats europainformationen.fi eller formin.finland.fi/svenska. Sista inlämningsdagen är den 9 december 2013. Man kan också vända sig till Europainformationen på e-postadressen VKO-30@formin.fi för blanketter och anvisningar.

För mera information: chefen för Europainformationen Riitta Swan, tfn 040 849 6010

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 28.10.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter