Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt: Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 31.10.2013 | Utrikesministeriet

Peter Stenlund utrikesministeriets statssekreterare

Pressmeddelande 231/2013
31.10.2013

 Peter Stenlund är utrikesministeriets nya statssekreterare från och med mars 2014. Foto: Eero Kuosmanen Peter Stenlund är utrikesministeriets nya statssekreterare från och med mars 2014. Foto: Eero Kuosmanen

Understatssekreterare Peter Stenlund är utrikesministeriets nya statssekreterare från och med mars 2014. Statsrådet fattade beslut om utnämningen den 31 oktober 2013. Tjänsten är tidsbegränsad till perioden 1.3.2014–28.2.2018.

Statssekreteraren, det vill säga utrikesministeriets kanslichef, är ministeriets högsta permanenta tjänsteman och ansvarar för både ministeriets och utrikesrepresentationens verksamhet och ekonomi.

Stenlund har sedan 2010 varit understatssekreterare vid utrikesministeriet med ansvar för ministeriets externa och interna tjänster, till exempel tjänster för allmänheten, rätts- och protokolltjänster samt ministeriets administration. Han har också varit ställföreträdare för den nuvarande statssekreteraren Pertti Torstila som kanslichef. Torstila går i pension i slutet av februari 2014.

Vid utrikesministeriet har Stenlund tidigare varit chef för sekretariatet för nordiskt samarbete och ställföreträdare för den nordiska samarbetsministern 1996–1998. Han har också varit konsultativ tjänsteman med ansvar för den nordliga dimensionen och Arktiska rådet 1998–2003.

Inom utrikesrepresentationen har Stenlund tjänstgjort som Finlands ambassadör i Norge 2006–2010 och som minister vid Finlands ambassad i Sverige 2003–2005.

Innan Stenlund kom till utrikesministeriet innehade han olika uppdrag som redaktör och informatör vid Svensk presstjänst och Svenska folkpartiet. Åren 1981–1995 var Stenlund SFP:s partisekreterare. År 1995 var Stenlund Europaministerns rådgivare vid statsrådets kansli.

Stenlund har en politices magisterexamen i statsvetenskap.

För mera information: chefen för personalförvaltningen Vesa Lehtonen, tfn 0295 351 439


Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 13.3.2015


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter