Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Debatt i Finland 45/2013

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman, och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 45

Publiceringen av filosofen Pekka Himanens framtidsrapport Modellen för hållbar tillväxt (Kestävän kehityksen malli) satte i hög grad prägel på mediaveckan. Rapporten som väckt stor uppmärksamhet (Se tidigare Debatt i Finland) kritiserades skarpt av en rad vetenskapsmän som påtalade akademiska brister. I övrigt berättade Google om en jätteinvestering i Finland och gruvbolaget Talvivaara om en möjlig konkurs.

Jätteinvestering i Fredrikshamn

Det globala företaget Google berättade under veckan om en jätteinvestering i Fredrikshamn. Den 450 miljoner euro stora satsningen på en utbyggnad av den fungerande servicecentralen är veterligen den största enskilda industriinvestering som ett utländskt bolag gjort i Finland. Trots den stora investeringen väntas utbyggnaden inte leda till speciellt många nya arbetsplatser efter utbyggnaden. Google köpte år 2009 StoraEnsos gamla papperfabrik i Summa och byggde där upp sin servicecentral som kyls med havsvatten.

Spionaget gällde EU oich ekonomi

De mångåriga angreppen på utrikesministeriets epostsystem (Se tidigare Debatt i Finland) har lett till att korrespondens om Finlands ekonomi och politik samt EU-relationer har hamnat i fel händer förklarade utrikesminister Erkki Tuomioja för riksdagens utrikesutskott under veckan. Det handlade emellertid inte om några topphemliga uppgifter utan om ärenden som klassificerats som minst förtroliga på en fyrgradig skala. Utrikesutskottet fick veta om angreppen via media, vilket väckt kritik. Ännu finns inga uppgifter om vem som står bakom de avancerade angreppen.

EU ser dystert på Finlands ekonomi

Europeiska unionens bedömning av den finska ekonomin är dystrare än inhemska bedömares. EU räknar med att exporten växer långsamt men importen minskar rätt kraftigt, vilket minskar underkottet i bytesbalansen. Tillväxten väntas öka med endast 0,6 procent, vilket skall jämföras med finska prognoser på 1,6 respektive 2,1 procent. EU:s arbetslöshetsprognos ligger i linje med de finska, det vill säga strax över åtta procent. EU räknar också med en något större skuldbörda än de finska instituten.

Rusatom vill vara minoritetsägare

Fennovoimas planerade kärnkraftverk förblir i finländska händer. Det ryska bolaget Rusatom som väntas leverera kraftverket i Pyhäjoki räknar med att äga högst 34 procent av bolaget, förklarade Rusatom overseas biträdande generaldirektör Anastasia Zoteeva.
Under veckan blev det också klart att flertalet av de kommuner som deltagit i projektet väntas hålla fast vid sitt deltagande. Också Outokumpu signalera intresse för att fortsätta.

Talvivaara illa ute

Det omdiskuterade gruvbolaget Talvivaara fortsätter att visa underskott och riskerar till och med konkurs. Näringsminister Jan Vapaavuori (Saml.) konstaterade under veckan att endast några veckor tid återstår om bolaget skall kunna räddas. Bolaget meddelade om förhandlingar med en rad intressenter men sade sig också förbereda sig på en möjlig sanering eller konkurs. Statsmakten som äger 17 procent av Talvivaara deltar i förhandlingarna och är beredd att medverka till en räddningsoperation endast om privata intressen också finns med.

Industriproduktion minskar fortfarande

Den finländska industriproduktionen fortsatte att minska under september månad. Produktionen var 1,7 procent mindre än under motsvarande månad året innan. Under perioden januari - september var minskningen 4,2 procent.

Skriv ut

Uppdaterat 14.11.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter