Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt: Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 15.11.2013 | Utrikesministeriet

EU:s utrikesministrar sammanträder i Bryssel

Pressmeddelande 242/2013
15.11.2013

EU:s råd för utrikes frågor sammanträder den 18 november i Bryssel. Utrikesminister Erkki Tuomioja deltar från Finland i mötet. På dagordningen står EU:s östra partnerskap och det södra grannskapet, EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik, förberedelserna inför toppmötet EU-Kina samt Bosnien-Hercegovina.

Angående EU:s östra partnerskap kommer rådet för utrikes frågor att diskutera det sista skedet av förberedelser inför det östra partnerskapets toppmöte i Vilnius den 28–29 november och situationen gällande de associationsavtal som förhandlats fram med partnerländerna.

Diskussionen om det södra grannskapet kommer att fokusera på den humanitära situationen i Syrien som alltjämt förvärras och om hur arrangemangen av Genève II-konferensen framskrider. Man kommer också att ta upp hur läget i Syrien påverkar bland annat Libanon och Jordanien. Ministrarna ska även diskutera Libyen och ser i ljuset av den senaste tidens händelser ur utrikesrådets synvinkel på problemen i anslutning till invandringen i Medelhavsområdet.

Rådet för utrikes frågor kommer även att diskutera det sextonde toppmötet mellan EU och Kina som hålls den 20–21 november i Peking. Avsikten är att man vid mötet ska avtala om prioriteringarna för samarbetet under de närmaste åren.

Angående Bosnien-Hercegovina behandlar ministrarna landets politiska läge och eventuella EU-åtgärder efter att viktiga reformer skjutits upp.

Utrikesministrarna ska vid en gemensam session med försvarsministrarna diskutera förberedelserna inför Europeiska rådets möte i december 2013, där utvecklingen av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken och försvarssamarbetet ska behandlas på bred bas.

För mera information: Europakorrespondent Tarja Fernández, tfn 040 590 9855, och minister Tuomiojas pressattaché Tero Shemeikka, tfn 040 515 1097

 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 15.11.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter