Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Debatt i Finland 46/2013

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman, och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 46

Nickelgruvan i Talvivaara och kommunernas pensionsbolag Kevas lednings förmåner har dominerat veckan i media. Efter veckor och dagar av spekulationer sökte Talvivaara sanering i slutet av veckan. Samtidigt avslöjades en rad märkligheter kring Kevas direktörers förmåner. Hela veckan präglades samtidigt av oro över flygbranschens löneförhandlingar och eventuella omfattande strejker.

Flyg- och transportstrejker undveks

Under hela veckan hängde omfattande strejkhot inom flyg- och transportsektorn över Finland. Finnairs försök att knyta sitt saneringsprogram till avtalsförhandlingarna ledde redan tidigare till att flyget lämnades utanför den centrala löneuppgörelsen. Under veckan förelåg hot om en omfattande strejk som dock för kabinpersonalens och teknikens del kunde undvikas efter riksförlikningsmannens förmedling.

Cateringverksamheten som sålts ut till ett Lufthansaägt dotterbolag förblev emellertid en tvistefråga då bolaget sökte byta avtalsbas. Då övriga fackförbund slöt upp och hotade med massiva motåtgärder böjde sig bolaget dock och strejkhoten kunde avvärjas.

Talvivaara sökte sanering

Det blev under veckan klart att gruvbolaget Talvivaara misslyckats med att få fram mer kapital för att fortsätta verksamheten. Bolaget sökte nu sanering. Näringsminister Jan Vapaavuori (Saml.) som engagerat sig starkt i gruvbolaget såg mycket pessimistiskt på möjligheterna att sanera bolaget. Han gjorde det helt klartt att statsmakten som är största ägare men nära en femtedel av aktierna inte går in med nytt kapital om inte privat kapital också kan engageras. Enligt uppgifter i media behöver Talvivaara cirka 40 miljoner euro för att klara den likviditet som behövs för att sanering skall bli aktuell. Om inte den summan kan uppbringas återstår endast konkursalternativet.

Keva i blåsten

En rad märkligheter ifråga om kommunernas pensionsbolags lednings förmåner uppdagades under veckan. Först blev det klart att verkställande direktören Merja Ailus till följd av ett misstag betalat för litet skatt för sin bostadsförmån. Sedan uppdagades att hennes tjänstebil köpts på ett sätt som, enligt vissa uppgifter kringgår upphandlingsreglerna. Sedan dessa uppgifter offentliggjorts samlades pensionsbolagets styrelse till ett extra möte och beslöt om specialrevision. Den väntas bli klar efter årsskiftet och fram till dess sitter Ailus kvar.

Narkotikapolisens chef anhållen

Chefen för narkotikapolisen i Helsingfors Jari Aarnio har anhållits misstänkt för gravt missbruk av tjänsteställning och gravt tagande av mutor. Aarnio misstänks för att ha fått fördelar i samband med polisens inköp av bevakningsapparatur av ett privat bolag. Fler inom polisen misstänks vara inblandade i affären. Aarnios hustru misstänks också för penningtvätt och båda för samröre med kretsar som står nära brottsliga organisationer. 

Avslöjandena har väckt stor bestörtning inom polisen men utredningen av fallet har endast inletts och väntas pågå en längre tid.

Vänsterförbundet överväger regeringsdeltagandet

Missnöjet med regeringens politik växer inom Vänstyerförbundet. När regeringen i september fattade sitt principbeslut om strukturreformer (Se tidigare Debatt i Finland) gjorde Vänsterförbundet det klart att man tar ställning först när beslutet konkretiserats.

Under veckan blev det klart att en betydande del av partiets fullmäktigemedlemmar vill motsätta sig beslutet och lämna regeringen. Samtidigt är riksdagsgruppen nästan enhälligt för fortsatt regeringsengagemang. Ett avgörande möte hålls under vecka 47.

Mötet hålls innan regeringen tagit sina slutliga beslut men partiet räknar uppenbarligen med att tillräcklig information finns att tillgå.

Vad som sker om partiet lämnar regeringen är oklart.

Skriv ut

Uppdaterat 19.11.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter