Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt: Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 21.11.2013

Finland kräver tillbaka utvecklingsmedel av Tanzania

Pressmeddelande 245/2013
21.11.2013

Finland kräver tillbaka 80 000 euro utvecklingsmedel av Tanzania. Orsaken till återkravet är missbruk som uppdagats i ekonomiförvaltningen för ett stödprogram för reformen av Tanzanias lokalförvaltning.

Enligt en specialrevision, som beställdes av sex länder som finansierar programmet, har sammanlagt 280 000 euro avsedda för en reform av Tanzanias lokalförvaltning använts till icke-godkända ändamål. Länderna har beslutat att återkräva pengarna och detta har meddelats officiellt till Tanzanias regering. Finlands andel av summan som krävs tillbaka är ca 80 000 euro, vilket motsvarar Finlands finansieringsandel av stödprogrammet.

Oklarheterna i bokföringen upptäcktes allra först under en normal granskning av ekonomin. Betalningarna inom stödprogrammet har nu avbrutits och programmet läggs ned efter att de sista utredningarna blivit klara 2014.

Reformen av Tanzanias lokalförvaltning hade som mål att decentralisera förvaltningen och förbättra den basservice som kommunerna producerar.

”Vi godkänner inget missbruk av medel och ärendet ska redas ut grundligt. De som i sista hand får lida är de vanliga tanzanier som är i behov av kommunernas basservice”, konstaterar enhetschefen för utrikesministeriets enhet för Öst- och Västafrika Helena Airaksinen.

”Fallet är mycket beklagligt, men visar också att kontrollen fungerar. Att de tanzaniska myndigheterna verkligen vill samarbeta för att reda ut problemen och bristerna i ekonomiförvaltningen kan också ses som positivt”, fortsätter Airaksinen.

I specialrevisionen har man gått igenom programmets räkenskaper för åren 2009–2012. De icke-godkända utgifter som uppdagades i revisionen är bland annat bilar inköpta till överpris och allt för höga och ogrundade dagpenningar och arvoden.

Finansiärerna låter göra ännu en specialrevision som fokuserar på stödprogrammets sista verksamhetsår 2012–2013 och som går igenom de stora upphandlingarna under verksamhetsåret 2011–2012 en gång till. Revisionen stärker också den lokala revisionsmyndighetens verksamhet så att missbruk ska kunna undvikas mera effektivt i framtiden.

Finland, Sverige, Nederländerna, Irland, Japan och Tyskland har understött reformen av lokalförvaltningen med sammanlagt 16 miljoner euro under åren 2009–2011.

För mera information: enhetschef Helena Airaksinen, tfn 0295 351 583 och Finlands ambassadör i Tanzania Sinikka Antila, tfn +255 754 400 041 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 21.11.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter