Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Debatt i Finland 47/2013

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman, och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 47

Veckan bjöd på nya turer i uppståndelserna inom polisen och inom kommunernas pensionsbolag. Samtidigt steg spänningen inför Vänsterförbundets veckoslutsmöte där frågan om deltagandet i regeringen var föremål för omröstning.

Fortsatt turbulens inom polisen

I samband med uppståndelsen kring anhållandet av chefen för narkotikapolisen i Helsingfors (se Debatt i Finland vecka 46) visade det sig att det bolag som är knutet till affären har förbindelser till kretsen kring ledaren för en kriminell liga. Såväl inrikesministern som polischefen betecknade situationen som mycket allvarlig.

Senare under veckan blev det också klart att Helsingforspolisen inte kalenderfört sina kontakter med brottslingar och övervakningen av narkotikapolisen varit mer eller mindre obefintlig. Polischefen Mikko Paatero fick veta om att inget register över kontakter med brottslingar fanns men rapporterade inte saken till minister Päivi Räsänen (Kd) som förklarade att förtroendet för polischefen sviktade. Hon bad även riksåklagaren granska Helsingforspolisen.

Under veckoslutet bilades tvisten mellan ministern och polischefen som inte avgår utan fortsätter sitt arbete.

Pensionsbolagsdirektören avgick

Direktören för kommunernas pensionsbolag Merja Ailus gav själv i slutet av veckan upp och angick efter en längre mediastorm (se Debatt i Finland vecka 46). Först framkom uppgifter om att Ailus fått barnbidrag både från Norge och Finland under en följd av år och sedan meddelade ordföranden för pensionsbolagets styrelse att hon inte längre har förtroende för direktören. Först ville Ailus trots detta fortsätta men gick i slutet av vec kan med på att avgå. Avtalet om avgången hemligstämplades men Ailus fick ett års lön och får bo kvar i bolagets lägenhet fram till maj månad.

Vänsterförbundet lämnar inte regeringen

Trots skarp kritik mot den förda politiken beslöt Vänsterförbundet vid ett gemensamt möte med partifullmäktige och riksdagsgruppen med klar majoritet fortsätta i regeringen.

I den avgörande omröstningen sent på lördagskvällen föll rösterna 43 för och 24 mot regeringsdeltagande. Resultatet nu är närmast identiskt med omröstningen då partiet beslöt delta i Jyrki Katainens (Saml.) sexpartiregering för över två år sedan. I sak handlade det nu om de strukturåtgärder och inbesparingar som regeringen i princip kommit överens om och i sak skall godkänna före månadsskiftet. Parttiledaren, kulturminister Paavo Arhinmäki hade vid mötet tillgång till regeringens preliminära beslutslista men kunde inte avslöja några detaljer för deltagarna.

Lantbruksstödet fortsätter

Finland och EU-komissionen kom under veckan överens om Finlands fortsatta lantbruksstöd. Förhandlingarna har främst gällt stödet till lantbruket i södra Finland. Stöd kan nu utbetalas till år 2020. Finland betalar själv stöd till gris- och fjäderfäproduktion medan stödet till nöt- och mjölkproduktion betalas av EU. Tjugo procent utbetalas framöver utgående från produktionen. Hittills har procentsatsen varit tio.

Spelmonopolen får fortsätta

Den mångåriga tvisten om de finländska spelmonopolen har lösts. EU-komissionen slog under veckan fast att tipsbolaget Veikkaus´s och Penningautomatföreningen RAY:s monopol ryms inom ramen för EU-reglerna. Finlands lagstiftning skäptes år 2012.

Servicebranschen ser ljusning

Produktionen och omsättningen inom den privata servicenäringen växer en aning enligt branschens arbetsgivare. Utvecklingen har varit något bättre än väntat. Omsättningen steg under januari-september med en procent jämfört med året innan. Antalet anställda uppges vara oförändrat.

Sannfinländarna starka inför EU-valet

Taloustutkimus mätning för rundradiobolaget Yles nyheter visar på ett stöd på 17 procent inför vårens val till EU-parlamentet. Det väntas innebära tre platser. Centern noteras för 21,7 procent vilket likaså ger tre platser. Också Samlingspartiet väntas få tre platser med ett stöd på 22,7 procent. Socialdemokraternas stöd ligger på 15,4 procent och två platser.

Skriv ut

Uppdaterat 26.11.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter