Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

WTO:s ministermöte på Bali inleds – Finland vill se resultat
 

Världshandelsorganisationen WTO:s nionde ministermöte inleds på Bali i Indonesien tisdagen den 3 december. Europa- och utrikeshandelsminister Alexander Stubb företräder Finland vid förhandlingarna. Finlands mål är att man ska nå lösningar i förhandlingarna.

Mötets viktigaste målsättning är att uppnå samförstånd om det så kallade Bali-minipaketet. Att man finner lösningar på de omstridda frågorna är både i Finlands och i alla WTO-medlemmars intresse. Resultat i förhandlingarna skulle vara ett tydligt budskap både åt organisationens medlemmar och åt resten av världen om att det är möjligt att uppnå brett samförstånd om regler för handeln.

– Det finns en risk att det multilaterala handelssystemet inte hänger med i världsekonomins förändringar. Genom bilaterala avtal kan vi bygga upp förståelsen för en liberalisering av handeln och nya regler, men de bilaterala avtalen kan ändå inte ersätta WTO:s handelssystem, säger Europa- och utrikeshandelsminister Alexander Stubb.

Särskilt viktigt för Finland i minipaketet är avtalet om underlättande av handel. Om avtalet blir av kommer det att ha betydande följder för Finland utrikeshandel, särskilt handeln med Ryssland. Genom avtalet skulle det bli enklare för finländska företag att exportera till Ryssland eftersom till exempel tullformaliteter och intygskrav lättar.

Förutom underlättandet av handel eftersträvar man på Bali också förhandlingsresultat i jordbruksfrågor, bland annat tryggad livsmedelsförsörjning, tullkvoter och exportkonkurrens. När det gäller utvecklingsfrågor ska man förhandla om inrättandet av en utvärderingsmekanism som granskar särbehandling och specialbehandling av utvecklingsländer. När det gäller de allra fattigaste utvecklingsländerna ska man också diskutera tullförmåner, undantag i tjänstehandeln, bomull samt tull- och kvotfritt marknadstillträde.

Under det beredande mötet i Genève har man trots försök inte lyckats uppnå enighet i de omstridda frågorna, utan arbetet fortsätter på Bali. Trots att situationen är svår förhåller sig Finland hoppfullt till ministermötet.

– Förändringarna i den internationella handeln borde återspeglas i WTO:s förhandlingar. Tullarnas relativa betydelse som handelshinder har minskat. Minipaketet skulle också medföra möjligheten att börja behandla nya ämnen. Det skulle vara ett betydande steg för Finlands ekonomiska tillväxt om man lyckas avsluta förhandlingarna om åtgärder för handeln på Bali, säger minister Stubb.

Ministermötet avslutas fredagen den 6 december.

 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 3.12.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Kontaktuppgifter