Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Debatt i Finland 50/2013

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman, och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 50

Riksdagsbehandlingen av regeringens omfattande strukturpaket och åtgärderna för att korrigera det strukturella underskottet i statsfinanserna samt omläggningen av kommunernas statsandelar satte en viss prägel på veckan. En glädjande nyhet för varvsindustrin gav också ett visst andrum.

Strukturpaketet godkänt

Riksdagen gav regeringen sitt förtroende i slutet av veckan i en omröstning om regeringens redogörelse för sitt omfattande strukturpaket (Se tidigare Debatt i Finland). Sedan oppositionen hotat med att interpellera (leder i Finland alltid till förtroendeomröstning) meddelade regeringen att den ger riksdagen en redogörelse. Debatten kom i huvudsak att kretsa kring åldringsvård och skolgång medan övriga förändringar ifråga om kommunernas utgifter väckte mindre intresse.

Sannfinländarnas partiledare Timo Soini tog till hårda ord mot regeringen och kallade strukturåtgärderna för nedskärningar medan Centerns partiledare Juha Sipilä uppträdde hovsamt och presenterade sitt alternativ till regeringens åtgärder. Enligt Sannfinländarna lämnas åldringarna vind för våg när anslagen för anstaltsvård dras ner och den öppna vården prioriteras. Centern var mer kritisk till att höja läroplikten med ett tionde år och befarade att anslagen räcker till färre skolor.

Totalt innebär regeringens strukturpaket omläggningar som innebär besparingar på nära fem miljarder euro. 

Centern presenterade eget paket

När Centern presenterade sitt alternativ till regeringens åtgärder framgick det att partiet ville dra ner kommunernas uppgifter med över tre miljarder euro, dvs betydligt mer än regeringens dryga två miljarder. Alternativet gick ut på att låta landskapen ta över både bas- och specialsjukvbården, den avancerade socialvården samt andra gradens utbildning. Bland de större posterna märktes sänkta kompetenskrav och mindre bindande bestämmelser. Ifråga om åldringsvården ligger Centern i linje med regeringen.

Fortum sålde stamnät

Energibolaget Fortum säljer ut sina stamnät i Finland för över två och en halv miljarder euro. Köpare är ett nygrundat bolag Suomi Power Networks med två internationella placeringsbolag och två finska pensionsbolag som delägare. Bolagets är registrerat i Holland och finansierar köpet med lån på den internationella marknaden.

Minister Pekka Haavisto (Grön) som ansvarar för statsbolagen räknar med att avkastningen från Fortum kommer att öka till följd av försäljningen och räknar också med nyinvesteringar i Finland.

Från oppositionshåll höjdes omedelbart kritiska röster som ifrågasatte det kloka i att sälja ut stamnät till utländska investerare.

Statsandelsreform

Regeringen fattade under veckan beslut om omfattande omläggningar i kommunernas statsandelar. Enligt de nya principerna minskar åldersstrukturens betydelse och andelen sjuka ges större betydelse. Outbildade 30-54-åringar och antal barn ges prioritet liksom självförsörjning ifråga om arbetsplatser. Till detta kommer bland annat sysselsättningsgrad, tvåspråkighet, befolkningstäthet och läge i skärgården.

Omläggningen leder till stora förändringar och anses främst gynna storstäder och centralorter. Det nya systemet införs stegvis under en flerårig omställningsperiod.

Finlands Bank justerade tillväxtprognosen

Finlands Bank lade under veckan fram en ny tillväxtprognos som är något mer optimistisk än den senaste. Nu räknar centralbanken med att produktionen år 2015 skall öka med 1,7 procent istället för 1,4. Siffran är betydligt mindre än näringslivets forskningsinstituts 2,7.

I samband med publiceringen av den nya prognosen framkom det också att centralbankens syn på det strukturella underskottet ligger nära finansministeriets och regeringens. Enligt generaldirektör Erkki Liikanen kan underskottet avskaffas om alla beståndsdelar i regeringens paket förverkligas.

Lättnad för varven

Veckan förde också med sig en positiv nyhet för varvsindustrin. När det tidigare såg ut som om STX-varvet i Åbo skulle misslyckas i sina försök att ordna finansieringen av två färjor (Se tidigare Debatt i Finland) blev det nu klart att finansieringen ordnats. I sak innebär detta ett visst andrum i arbetet på att rädda åtminstone delar av den finska varvsindustrin.

Skriv ut

Uppdaterat 17.12.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter