Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt: Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 20.12.2013 | Utrikesministeriet

Öppen inbjudan att bidra med information, förslag och synpunkter som rör Europadomstolens framtid

Pressmeddelande 260/2013
20.12.2013

En kommitté i Europarådet som bereder en reform av den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) har beslutat framföra en öppen inbjudan att bidra med förslag och synpunkter rörande den långsiktiga reformen av Europakonventionen och Europadomstolen.

Processen är en följd av den så kallade Brightondeklarationen som godkändes i april 2012, där medlemsstaterna uppmanas att granska det europeiska konventionssystemet för de mänskliga rättigheterna och Europadomstolens framtida roll. Förslagen och synpunkterna kan behandla Europakonventionens och Europadomstolens utmaningar i framtiden, deras utveckling, verkställandet av domarna eller till exempel betalning av ersättning för kränkningar mot konventionen.

Processen är öppen för alla. Det finns en särskild blankett för bidrag till processen på Europarådets webbplats som ska fyllas i på engelska eller franska och sändas in senast den 27 januari 2014 kl. 12 (CET). Bidrag som lämnas in för sent beaktas inte.

Kommittén kommer att behandla förslagen i en arbetsgrupp som består av medlemsstaternas representanter och utomstående experter. Arbetsgruppen kan kontakta personer vars bidrag anses särskilt intressanta och be dem om ytterligare information eller att närvara vid arbetsgruppens möten. Resultaten av processen bifogas till en rapport av Europarådets styrkommitté för mänskliga rättigheter som ska avges till Europarådets ministerkommitté senast den 15 april 2015.

Utrikesministeriet uppmuntrar alla att bidra med information, förslag och synpunkter rörande Europadomstolens verksamhet enligt de noggrannare instruktioner och på den blankett som finns på Europarådets webbplats. Informationen om den här processen får gärna spridas vidare.

För mera information: lagstiftningssekreterare Katja Fokin, tfn 0295 351 175, enheten för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden, fornamn.efternamn@formin.fi

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 20.12.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter