Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt: Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 20.12.2013 | Utrikesministeriet

Ökade medel för att bekämpa fattigdom – Finland bidrar med 256 miljoner euro

Pressmeddelande 261/2013
20.12.2013

Den 17:e förhandlingsrundan om tilläggsfinansiering till Internationella utvecklingsfonden (International Development Association, IDA) som ingår i Väldsbanksgruppen, avslutaden den 17 december i Moskva. IDA erbjuder finansiering med så kallade mjuka villkor och donationer till de allra fattigaste utvecklingsländerna. Syftet är att eliminera den extrema fattigdomen och att välståndet ska fördelas jämnare. Det finns en stor efterfrågan på IDA:s finansiering och verksamheten har betydande utvecklingseffekter.

Under förhandlingarna uppnåddes enighet om IDA:s verksamhetspolicy och om att finansieringen ska höjas till 52 miljarder dollar under perioden 2014–2017. Sammanlagt 46 stater deltar i finansieringen. De största finansiärerna är Storbritannien, USA och Japan. Finland deltar med 256 miljoner euro.

Under förhandlingarna kom man bland annat överens om att tilläggsfinansieringen ska stödja mottagarländernas privata sektor, involverande ekonomisk tillväxt, jämställdhet mellan könen, anpassning till klimatförändringen och utvecklingen i bräckliga stater som lider av konflikter. De här åtgärderna stöder genomförandet av Väldsbankgruppens nya strategi som godkändes i oktober 2013.

Enligt Världsbankens uträkningar möjliggör den aktuella tilläggsfinansieringen elektricitet till 20–30 miljoner hushåll, mikrolån till en miljon kvinnliga företagare, grundläggande hälsovård för 65 miljoner människor, livsräddande vaccin till över 200 miljoner barn och tillgång till rent vatten för 32 miljoner människor.

Tidpunkten för förhandlingarna om tilläggsfinansiering var utmanande. Effekterna av den globala finanskrisen märks fortfarande och den ekonomiska situationen i många av givarländerna är svår. Hittills har IDA:s verksamhet finansierats genom donationer. Under förhandlingarna kom man överens om att ta i bruk ett nytt finansieringsinstrument med bred bas, så kallade Concessional Partner Loan, CPL, för att komplettera organisationens finansiering. Fem länder meddelade i Moskva att de kommer att använda CPL-instrumentet för att öka sin finansiering till IDA.

Målen för och tyngdpunkterna i tilläggsfinansieringen stämmer väl överens med Finlands utvecklingspolitiska åtgärdsprogram. Under förhandlingarna bidrog Finland aktivt till utformandet av tyngdpunkterna i tilläggsfinansieringen. Finland betonade kravet på förbättrade resultat och betydelsen av involverande tillväxt för att bekämpa den extrema fattigdomen, bland annat genom att lyfta fram skattepolitik som ett centralt verktyg för att stärka den offentliga sektorns resursbas. Finland har tillsammans med den nordisk-baltiska gruppen deltagit aktivt i diskussionen om CPL-instrumentet och utformandet av dess villkor.

För mera information: utrikesrådet Pekka Hukka, huvudförhandlare i IDA, tfn +358 295 351 747, ambassadrådet Johanna Karanko, chef för utrikesministeriets team för Världsbanksgruppen, tfn +358 295 350 712


 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 20.12.2013


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter