Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt: Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 18.1.2014 | Utrikesministeriet

Minister Haavisto leder forum för bräckliga stater

Pressmeddelande 13/2014
18.1.2014

Den 17 januari valdes utvecklingsminister Pekka Haavisto till ordförande för ett internationellt forum som arbetar för utvecklingen i bräckliga stater. Forumet International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding (IDPS) fokuserar på länder som lider av konflikter och instabilitet. Det är ett unikt organ som för samman de bräckliga staterna med internationella biståndsgivare och civilsamhället. Minister Haavisto delar ordförandeskapet med Östtimors finansminister Emilia Pires.

”Många av de bräckliga staterna återhämtar sig efter krig och saknar statliga strukturer. De kan inte garantera sina medborgare säkerhet eller trygga deras basbehov. En av utgångspunkterna för dessa staters utveckling är att skapa grundläggande statliga strukturer. Ett aktuellt exempel är Sydsudan som efter konflikten och självständigheten bara har börjat bygga upp sitt samhälle och nu håller på att glida in i ett inbördeskrig”, konstaterar minister Haavisto

”Det här ordförandeskapet erbjuder en möjlighet att lösa problemen tillsammans med de bräckliga staterna. En av våra viktigaste uppgifter är att synligt få in frågor som gäller fred och stabilitet på FN:s utvecklingsagenda efter 2015.”

IDPS arbete utgår från tanken att utvecklings- och säkerhetsfrågor är beroende av varandra. Målet är att finna nya verksamhetsmodeller som hjälper bräckliga stater att komma på benen och skapa en hållbar utveckling. I verksamheten betonas utvecklingsländernas egna behov och engagemang samt ett nära samarbete mellan de bräckliga staterna, givarländerna och det civila samhället.

”I bräckliga stater kan det vara mycket svårt för civilsamhället att fungera, det kan vara helt förlamat. Man måste fästa uppmärksamhet vid kvinnors ställning, utbildning och demokratins grundpelare. Behandlingen av minoriteter, till exempel funktionsnedsatta personer, kan vara mycket problematisk. Det internationella samfundet måste ge sitt stöd för att de medborgerliga rättigheterna ska förverkligas”, betonar Haavisto.

Grunden för IDPS arbete utgörs av det så kallade New Deal for Engagement in Fragile States-avtalet som lanserades 2011. IDPS uppgift är att genomföra New Deal i ett antal pilotländer och att främja freds- och statsbygge globalt. Finland anslöt sig till New Deal 2012.

För mera information: pressattaché Milma Kettunen, tfn 040 522 9869, rådgivare Tanja Viikki, tfn 0295 351 804, och chefen för den utvecklingspolitiska avdelningen Pekka Puustinen, tfn 0295 350 560

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 22.1.2014


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter