Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 18.2.2014 | Utrikesministeriets utvecklingsinformation

Ett år vid Unicefstyrelsens spakar: ”Barnet alltid i främsta rummet”

På 1940-talet fick Finland ta emot understöd från Unicef, men blev själv stödgivare några år senare. År 2013 var Finland för första gången ordförande för FN:s barnorganisations styrelse.

”Det viktigaste ärendet som styrelsen behandlade under året var godkännandet av Unicefs strategiska program”, berättar ambassadör Jarmo Viinanen, som fungerade som ordförande i egenskap av ständig representant för Finland i FN.

Programmet som har beretts under lång tid kommer att styra Unicefs verksamhet under de följande fyra åren.

Jarmo Viinanen. Foto: UNICEF/NYHQ2014-0020/Susan Markisz
Den avgående styrelseordföranden Jarmo Viinanen (till vänster), Unicefs generalsekreterare Anthony Lake och styrelsens sekreterare Nina Nordström i New York den 8 februari. Foto: UNICEF/NYHQ2014-0020/Susan Markisz

Enligt Viinanen har de beslut som Unicef tagit rörande jämställdhetsarbete och programbedömning under det gångna året varit betydande, och båda hör till Finlands prioriterade områden. Viinanen berättar att organisationen är ute efter mera resultat.

”Medlen som används för barnens bästa kommer till största delen från skattebetalare. Det är viktigt att de används effektivt och medför resultat”, påpekar han.

”När man talar om jämställdhet handlar det framför allt om att flickor ska få möjlighet att gå i skola. I många länder tas flickorna ur skolan när det behövs arbetskraft hemma, eller när skolgången blir för dyr för föräldrarna. Ibland kan orsaken helt enkelt vara att det inte finns toalett för flickor i skolan”, förklarar Viinanen.

En viktig del av jämställdhetsarbetet är att få barnäktenskap att minska och helt försvinna.

Politik hör inte till Unicefs uppgifter

Unicefs styrelse intensifierade sitt samarbete med Världsbanken under tiden för Finlands ordförandeskap.

”Världsbankens chef Jim Kim deltog för första gången i Unicefs styrelsemöte. Det hela var väldigt lyckat och därefter utökade vi samarbetet”, säger Viinanen belåtet.

”Till skillnad från många andra FN-organisationer har Unicef väldigt lite med politiska passioner att skaffa. Alla vill barnens bästa, förvisso med olika tyngdpunkter.” 

Viinanen säger att Finland under sin ordförandeperiod förmådde påverka så att just frågor som Finland betraktar som särskilt viktiga behandlades ingående, och ledde till beslut som främjar att barns rättigheter förverkligas.

Jarmo Viinanen Botswanassa. Kuva: Unicef
FBN-ambassadör Jarmo Viinanen bekantar sig med Unicefs verksamhet i en skola i Botswana. Foto: Lillian Tjezuva/Unicef

Ambassadör Viinanen tycker att hans år som styrelsens ordförande var givande, intressant och arbetsdrygt. Han fick mjöligheter att sätta sig in i organisationens arbete inte bara i högkvarteret i New York utan också i Afrika och Europa.

”Det var fint att se hur skickligt Unicef utför sitt verk, som ofta är både svårt och krävande. Samma engagemang rådde också i styrelsen, där medlemmarna förmådde lämna vardagens politiska tvister åt sidan och helt koncentrera sig på att sätta barnens bästa i främsta rummet.”

Unicef hjälper barnen i Syrien

Unicef är en viktig aktör vid humanitära kriser. I Syrienkriget är det barnen som lider mest. Ungefär 5,5 miljoner barn har drabbats av krigets följder och över en miljon av dem har flytt från landet.

Trots den försvagade säkerheten och det begränsade tillträdet till många områden levererar Unicef hjälp, både inom Syriens gränser och till närområdena.

Mer än tre miljoner syriska barn har tvingats avbryta sin skolgång.

”Det finns en risk att vi förlorar en hel generation syriska barn på grund av kriget. Unicef levererar undervisningspaket till området, som innehåller skolmaterial för undantagsundervisning”, berättar Viinanen.

Barn som avbrutit skolan riskerar att bli barnarbetskraft, för tidigt gifta eller att värvas till arméer.

Unicef levererar också vinterkläder och utrustning till Syrien samt upprätthåller olika vaccinationsprogram. I Syrien har konstaterats mässling och risk för en utspridd polioepidemi, vars förebyggande kräver målmedvetna insatser.

”Rent vatten och sanitet i flyktingläger och andra bosättningar är andra viktiga delar av Unicefs arbete”, säger Viinanen.

Pirjo-Liisa Heikkilä

Unicef arbetar för barns hälsa och utbildning

FN:s barnfond UNICEF är världens ledande och största barnorganisation. Den har verkat i över 60 år i närmare 200 länder och regioner för att främja barns rättigheter, skydd och utveckling.

FN:s barnfond är världens främsta givare av vaccin i utvecklingsländer, den arbetar för barns hälsa och näring, tillgång till rent vatten och sanitet, undervisning av god kvalitet och för att skydda barn från våld, utnyttjande och sjukdomar.

UNICEF:s finansiering baserar sig till hundra procent på frivillighet. Den utgörs av donationer från privatpersoner, företag, stiftelser och regeringar.

År 2013 stödde Finland Unicef med 21,2 miljoner euro, och därtill organisationens humanitära verksamhet med 8,5 miljoner euro.

Skriv ut

På andra webbplatser

Uppdaterat 18.2.2014


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter