Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt: Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 26.2.2014 | Utrikesministeriet

Minister Stubb till Grekland

Pressmeddelande 46/2014
26.2.2014

Europa- och utrikeshandelsminister Alexander Stubb deltari EU:s inofficiella handelsministermöte den 27-28 februari i Aten.

Huvudtema för mötet är handels- och investeringspartnerskapet mellan EU och USA. Ministrarna fastställer vilka frågor som borde ligga i fokus i de fortsatta förhandlingarna.  I förhandlingarna håller man på att övergå från ett kartläggningsskede till en tematisk behandling. Följande förhandlingsrunda går av stapeln den 10 -14 mars i Bryssel. Temat är centralt även på toppmötet mellan EU och USA i Bryssel den 26 mars. 

Vid sitt möte dryftar ministrarna också läget efter Världshandelsorganisationen WTO:s ministermöte på Bali. Centralt mål för Finland är att resultaten från mötet på Bali verkställs. Av dessa är det viktigaste avtalet om underlättandet av handelsförfaranden där man bör hålla fast vid tidsplanen för godkännande. Finland förväntar sig också att samförstånd kring arbetsprogrammet för återupptagande av Dohanrundans förhandlingar uppnås under innevarande år. Arbetsprogrammet borde åtminstone inkludera marknadstillträde för industriprodukter som vid sidan av avskaffande av tullar innebär undanröjande av andra hinder för handel.

Vid mötet behandlas också aktuella trepartsdiskussioner mellan EU:s institutioner om anhängiga lagstiftningsprojekt. Teman är bland annat finansieringsansvarsförordningen för investeringar, ömsesidighetsförordningen för offentliga anskaffningar samt revideringen av importskyddsförordningarna. I diskussionerna tangeras också handelsförhandlingarna mellan EU och Mercosur samt inledandet av förhandlingar om investeringar med Myanmar. På arbetslunchen diskuteras det internationella skyddet av ursprungsbeteckningar, såsom fetaosten eller den finländska vodkan.

För mera information: minister Stubbs specialmedarbetare Lauri Tierala, tfn 040 841 7141, utrikesministeriet

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 18.3.2015


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter