Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt: Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 21.3.2014 | Utrikesministeriet

Syrien, Jemen och Myanmar i fokus vid fredsmedlingskonferens i Helsingfors

Pressmeddelande 67/2014
21.3.2014

Den 30 mars till den 2 april 2014 ordnar utrikesministeriet en internationell konferens, Conference on National Dialogue and Mediation Processes, tillsammans med sina samarbetsparter där temat är fredsprocessen i bräckliga stater, nationella dialoger och fredsmedling.

Syftet med konferensen är att utbyta erfarenheter om hur man genom nationella dialogprocesser kan skapa en interaktiv och öppen förhandlingsprocess för att lösa staternas inre konflikter och för att bygga upp ett nytt demokratiskt system. På konferensen dryftar man också vilken roll fredsmedlingen och medlarna spelar i dessa processer. Fall som berörs är Sydafrika där den nationella dialogen fördes för 20 år sedan, Jemen där dialogen avslutades bara för en tid sedan, Myanmar där processen som bäst håller på att starta, samt Syrien där man undersöker möjligheterna att inleda en fredsprocess på olika nivåer.

Konferensen ger tillfälle att utbyta och jämföra praktiska erfarenheter och dryfta hur man kan ta lärdom av dessa på annat håll. Att jämföra olika länders erfarenheter är till nytta såväl för Finlands fredsmedlingsverksamhet som för stödandet av nationella dialoger.

Till konferensen i Finland anländer uppemot 150 experter; parter i konflikter, politiska aktörer, erfarna förhandlare och medlare, rådgivare samt forskare. Konferensen öppnas av utrikesminister Erkki Tuomioja och utvecklingsminister Pekka Haavisto. På konferensen föreläser bland annat president Martti Ahtisaari, nobelpristagaren Tawakkol Karman och Syriens tidigare vice premiärminister Abdallah Al Dardari. Konferensen hålls i Ständerhuset i Helsingfors under ledning av utrikesminister Erkki Tuomiojas särskilde representant för regional fredsmedling Kimmo Kiljunen.

Utrikesministeriets samarbetsparter i anordnandet av konferensen är Finska Missionssällskapet (FMS), Common Space Initiative (CSI) och UNDP:n Bureau for Crisis Prevention Recovery (BCPR), Euro-Burma Office (EBO), Berghof Foundation, Nobel Peace Appeal Foundation, UN Economic and Social Commission for Western Asia (UN-ESCWA), Crisis Management Initiative (CMI) och Kyrkans Utlandshjälp. Konferensens sekretariat handlas av Finska Missionssällskapet.

Konferensen är detta års största i Finland ordnade evenemang om fredsmedling och den har väckt ett stort internationellt intresse. Ur Finlands synpunkt stärker konferensen Finlands fredsmedlingsnätverk samt finländska aktörers kapacitet i frågor som gäller fredsmedling. Av konferensens bakgrundsmaterial och konferensrapporten framställs en publikation till utrikesministeriets publikationsserie.

För mera information: specialrepresentant Kimmo Kiljunen, tfn 0295 351 774, kimmo.kiljunen@formin.fi 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 21.3.2014


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter