Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt: Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 14.4.2014 | Utrikesministeriet

Minister Haavisto till ministermötet om globalt utvecklingspartnerskap i Mexiko

Pressmeddelande 92/2014
14.4.2014

Den 15-16 april står Mexiko värd för ett utvecklingspolitiskt möte på hög nivå där över 1300 experter på och beslutsfattare inom utvecklingspolitik och -samarbete väntas delta. Utvecklingsminister Pekka Haavisto leder Finlands delegation.

År 2011 överenskom man i Busan om förfaranden som ska förbättra utvecklingssamarbetets resultat och hållbara effekter. Till principerna hör bland annat ett respekterande av utvecklingsländernas egna behov, privatsektorns och medborgarnas deltagande, öppenhet och en redovisningsskyldighet som gäller alla parter. Till detta globala utvecklingspartnerskap man överenskom om i Busan har redan 161 regeringar och 54 organisationer förbundit sig och privatsektorn och representanter för civila samhällsorganisationer har en aktiv roll i detta.

På mötet i Mexiko får man se hur bra olika aktörer har iakttagit principerna man kommit överens om i Busan. Mötets agenda omfattar också privatsektorns roll i utvecklingssamarbetet, utvecklingsländernas ömsesidiga så kallade syd-syd-samarbete och stödjandet av bräckliga stater samt minskningen av kapitalflykten från utvecklingsländerna.

Utvecklingsminister Haavisto har två roller i Mexiko: Vid sidan av att leda den finländska delegationen representerar Haavisto i Mexiko också forumet för främjande av utveckling i bräckliga stater (International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding IDPS) där han delar ordförandeskapet med Östtimors finansminister Emilia Pires.  

I samband med mötet träffar minister Haavisto ledningen för internationella organisationer, viktiga partnerskapsländer och bräckliga stater.

Man hoppas att Mexikomötet ska bidra till att såväl aktörer inom privata sektorn som även nya biståndsgivare – såsom Kina, Brasilien, Indonesien eller arabländerna – ska förbinda sig att iaktta principerna från Busan. Mötets utmaning är att påvisa utvecklingspartnerskapets betydelse och att koppla dess teman till andra pågående internationella processer, såsom beredningen och finansieringen av de nya globala utvecklingsmålen efter 2015

För mera information: enhetschef Timo Olkkonen, enheten för allmän utvecklingspolitik och planering, tfn 0295 350 945
Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 14.4.2014


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter