Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt: Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 22.4.2014 | Utrikesministeriet

Arbetsgruppen som bereder Finlands syn på FN:s utvecklingsmål efter 2015 tillsatt

Pressmeddelande 96/2014
22.4.2014

Utrikesministeriet har tillsatt en nationell beredningsarbetsgrupp som ska behandla Finlands ståndpunkter och deltagande i de interparlamentariska förhandlingsprocesserna om utvecklingsmål efter 2015. Understatssekreteraren som ansvarar för utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete är ordförande för arbetsgruppen och medlemmarna består av representanter från olika ministerier, utvecklingspolitiska kommittén, kommittén för hållbar utveckling samt representanter för näringslivet och civila samhällsorganisationer.

I takt med att tidsfristen för FN:s millenniemål 2015 närmar sig har det internationella samfundet börjat bereda nya utvecklingsmål för tiden efter 2015 (s.k. post-2015-agendan). Centrala innehåll i dessa borde vara utplånandet av extrem fattigdom och minskning av ojämlikheter i kombination med hållbar utveckling. Nytt i målen kommer också att vara deras universalitet. Syftet är att de ska förutsätta ändring av praxis även i Finland i enlighet med hållbar utveckling. De interparlamentariska förhandlingarna om den nya utvecklingsagendan planeras inledas hösten 2014 och den kommande utvecklingsagendan planeras godkännas vid FN-toppmötet hösten 2015.

För mera information: projektassistent Katja Tiilikainen, enheten för FN:s utvecklingsfrågor, tfn 0295 351 115

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 22.4.2014


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter