Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt: Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 5.5.2014 | Utrikesministeriet

Utrikesminister Tuomioja deltar i Europarådets ministermöte i Wien

Pressmeddelande 108/2014
5.5.2014

Utrikesminister Erkki Tuomioja deltar i Europarådets ministermöte i Wien den 5-6 maj. På mötet diskuteras läget i Ukraina och situationen för de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstaten i Europa på basis av den rapport som Europarådet publicerat.

Enligt Europarådets rapport möter nu de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstaten ur ett europeiskt perspektiv en sådan kris som inte upplevts sedan det kalla kriget tog slut. Diskriminering, rasism och hatpropaganda är stora människorättsutmaningar i medlemsländerna. Även korruption är ett omfattande problem.

Enligt rapporten bör Europarådets verksamhet effektiviseras så att en snabbare reaktionsförmåga i krissituationer skulle möjliggöras.

Rapporten lyfter dessutom fram behovet av att utveckla övervakningsmekanismer för att hindra kränkningar av yttrandefrihet samt mötes- och föreningsfrihet.

För Ukrainas del behandlar ministerdiskussionen stödet till Ukrainas enighet och stabilitet samt förs det diskussion om Europarådets roll i lösningen av krisen. 

”Europarådets styrkor och mekanismer bör utnyttjas så effektivt som möjligt. Ett viktigt steg är att den panel som stöder undersökningen av människorättskränkningarna under demonstrationerna har inlett sitt arbete. Positivt är också Europarådets konkreta stödpaket för inledande av nödvändiga människorätts- och rättsstatsreformer i Ukraina”, förutspådde utrikesminister Tuomioja före mötet.

Ukraina och Ryssland är båda medlemmar i Europarådet.

För mera information: minister Tuomiojas diplomatiska rådgivare Tarja Kangaskorte, tfn 040 181 9257

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 5.5.2014


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter