Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ständiga representationer i Genéve: Aktuellt: Utrikesministeriet informerar

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 8.5.2014 | Utrikesministeriet

Delegationen för internationella människorättsärendens ställningstagande om förnyandet av visumpolitiken för människorättsförsvarare

Pressmeddelande 109/2014
7.5.2014

Delegationen för internationella människorättsärenden som är ett oberoende, rådgivande organ för utrikesministeriet i internationella frågor som berör mänskliga rättigheter, betonar att Finland bör utveckla tillvägagångssätt för att människorättsförsvarare ska kunna komma till Finland med försnabbad visumprocess.

Det civila samhället har en central roll i skyddandet och främjandet av de mänskliga rättigheterna. Människorättsförsvarare tar i många länder risker då de arbetar för att främja de mänskliga rättigheterna. Det finns situationer då människorättsförsvararnas arbete, som är godkänt av den internationella rätten och erkänt viktigt, kan medföra en betydande säkerhetsrisk för personen själv. Människorättsorganisationerna strävar efter att öka sina medlemmars säkerhet med möjliga specialarrangemang, såsom genom att ordna en tillfällig förflyttning i samma land eller till ett grannland.

Delegationen för internationella människorättsärenden betonar att om en människorättsförsvarare behöver skydd någonstans mer avlägset, såsom i EU, bör Finland agera så att människorättsförsvararen snabbt kan få visum till Finland eller till något annat ställe inom EU. Finland har genom internationella avtal förbundit sig att skydda människorättsförsvarare. Finland iakttar bland annat EU:s riktlinjer för skydd av människorättsförsvarare.

Delegationen för internationella människorättsärenden betonar att Finland bör utveckla tillvägagångssätt för att människorättsförsvarare ska kunna komma till Finland med försnabbad visumprocess. I situationer där det finns anledning att misstänka att en människorättsförsvarare är utsatt för hot är det nödvändigt att bevilja denne flergångsvisum till Schengenområdet. Den hotfulla situationen kan fortgå då denne återvänder till sitt hemland. Då systemet för utfärdande av viseringar utvecklas och lagstiftningen förnyas är det skäl att uppmärksamma människorättsförsvararnas ställning.

Om stadgandena för uppehållstillstånd ändras är det också för deras del nödvändigt att fästa uppmärksamhet vid människorättsförsvararnas ställning. Fastän människorättsförsvararna oftare behöver ett visum än ett uppehållstillstånd, kan även uppehållstillståndsfrågor gälla dem.  Om utomstående serviceproducenter börjar sköta en del av administrationen i anslutning till uppehållstillstånden, är det nödvändigt att säkerställa att myndigheten som behandlar ärendena är medveten om människorättsförsvararnas situation så att de får en saklig och jämlik behandling.

Delegationen för internationella människorättsärenden är utrikesministeriets rådgivande organ i människorättsfrågor. Medlemmarna i delegationen består av representanter för frivilligorganisationer, politiska partier och forskningsinstitut. Delegationen har sedan år 1988 fungerat som ett oberoende, rådgivande organ för utrikesministeriet i frågor som berör mänskliga rättigheter.

För mera information: ordförande Ulla-Maj Wideroos, tfn 09 432 3141, e-post: ulla-maj.wideroos@eduskunta.fi, viceordförande Ulla Anttila, tfn 040 751 6061, e-post: ulla@kios.fi

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 8.5.2014


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter