Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Suomen pysyvä edustusto, Geneve: Toimialat: Ympäristö

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO, Geneve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Puh. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
S-posti sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Ympäristö

Geneve on yksi kansainvälisen ympäristöyhteistyön keskuksista, jossa toimii yli sata alan järjestöä tai liittoa. Pysyvä edustusto on mukana tässä yhteistyössä mm. osallistumalla erilaisiin kokouksiin ja monenkeskisiin neuvotteluihin. Kansainvälisen yhteistyön päävastuu on Suomessa ympäristöministeriöllä, jonka kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.

Geneven keskeisin monenkeskisen ympäristöyhteistyön toimipaikka on kansainvälinen ympäristötalo, jonka tiloissa toimii joukko ympäristönsuojeluun ja kestävään kehitykseen keskittyviä YK- ja muita järjestöjä. Näistä keskeisin on YK:n ympäristöohjelma UNEP, joka perustettiin vuonna 1972. Geneven toimipiste on UNEP:n Euroopan alueen keskustoimisto; päämaja sijaitsee Nairobissa.  Genevessä käsitellään mm. kansainvälisen kaupan yhteyttä ympäristöön, luonnonkatastrofien ja konfliktien ympäristövaikutuksia, meriensuojelua ja bioturvallisuutta. Suomi on merkittävä UNEP:n ympäristörahaston tukija. Ympäristörahaston lisäksi rahoitamme mm. UNEP:n alaisuudessa Genevessä toimivien kolmen kemikaali- ja jätealan sopimuksen sihteeristöjä sekä hanketoimintaa, mm. Genevessä koordinoitavaa ympäristö- ja turvallisuushanketta ENVSEC:iä, johon osallistuu useita kansainvälisiä toimijoita.

Ympäristöyhteistyö on myös keskeinen osa Palais des Nations´ssa sijaitsevan YK:n Euroopan talouskomission ECE:n toimintaa. Sen alaisessa ympäristöpolitiikan komiteassa laaditaan ympäristöpolitiikan lainsäädäntöä ja pyritään edistämään sen toimeenpanoa kaikissa jäsenmaissa. Lisäksi komitea koordinoi mm. ympäristöministereiden Environment for Europe -prosessia, joka kytkee ympäristöasiat laajempiin teemoihin. Komitea toimii myös YK:n kestävän kehityksen toimikunnan (CSD) alueellisena valmisteluelimenä. Ympäristösuojelu ja kestävän kehityksen tavoite sisältyvät kaikkien ECE:n alakomiteoiden toimintaan. Suomi on allekirjoittanut kaikki viisi ECE:n ympäristönsuojelua käsittelevää sopimusta ja osallistuu aktiivisesti ympäristöpolitiikan komitean kokouksiin.

Tällä hetkellä keskeisin maailmanlaajuinen ympäristöhaaste, ilmastonmuutos, on tärkeä osa Maailman ilmatieteen järjestön WMO:n toimintaa. Vuonna 1950 perustettu järjestö koordinoi kansainvälistä yhteistyötä, joka koskee maan ilmakehää, säätä, ilmastoa ja vesivaroja. Se järjestää kansainvälisiä ilmastonmuutosta käsitteleviä konferensseja ja kokouksia, joista kolmas maailmanlaajuinen ilmastokonferenssi pidetään Genevessä elo-syyskuussa 2009.  WMO toimii myös sihteeristönä hallitusten väliselle ilmastonmuutospaneelille IPCC:lle, joka palkittiin Nobelin rauhanpalkinnolla yhdessä Yhdysvaltain entisen varapresidentin Al Goren kanssa vuonna 2007. Ilmastonmuutokseen liittyen Genevessä sijaitsee myös kansainvälinen päästökauppayhdistys (IETA).

Toinen keskeinen maailmanlaajuinen haaste, biologisen monimuotoisuuden turvaaminen on yksi Maailman luonnonsuojeluliiton IUCN:n tavoitteista. IUCN sijaitsee Glandissa Geneve-järven rannalla. Uhanalaisilla eläimillä käytävää kauppaa valvovaa CITES-sopimusta hallinnoi UNEP kansainvälisessä ympäristötalossa.  

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 27.7.2010


© Suomen pysyvä edustusto, Geneve | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot