Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Tavoitteena tehokas terveyden edistäminen kehitysmaissa - Suomen pysyvä edustusto, Geneve : Ajankohtaista

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO, Geneve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Puh. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
S-posti sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 24.1.2011 | Ulkoministeriö

Tavoitteena tehokas terveyden edistäminen kehitysmaissa

Suomi seuraa aktiivisesti rahoittamiensa järjestöjen kuten Globaalirahaston toimintaa. 

Hiv/aidsin, malarian ja tuberkuloosin ehkäisyyn keskittyvä Genevessä päämajaansa pitävä Globaalirahasto (Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria) sai viikonloppuna ikävää mainosta. Tiedotusvälineissä kerrottiin, että järjestön tärkeä rahoittaja Ruotsi olisi ilmenneiden väärinkäytösten vuoksi keskeyttänyt tukensa järjestölle. Uutinen on Suomenkin näkökulmasta kiinnostava.

tuberkuloosipotilas, Etelä-Afrikka, kuva: Global FundTuberkuloosipotilas kävelee sairaalassa Etelä-Afrikassa. Kuva: Global Fund

Globaalirahaston ohjelmat täydentävät kahdenvälistä toimintaa

Suomen kehityspolitiikan keskeisiin tavoitteisiin kuuluu aidsin, tuberkuloosin ja malarian vähentäminen kehitysmaissa. Suomi tukee hiv:n ja aidsin vastaista toimintaa pääasiassa YK:n aidsohjelma UNAIDSin kautta.

Muutaman viime vuoden ajan tukea on kanavoitu myös Globaalirahaston kautta. Rahaston tukemien ohjelmien on nähty tärkeällä tavalla täydentävän kahdenvälistä toimintaamme yhteistyömaissamme lisäämällä mahdollisuuksia mainittujen kolmen taudin hoitoon ja ehkäisyyn.

Lapset sairaalassa Kambodzhassa, kuva: Global FundLapset saavat sairaalahoitoa Kambodzhassa, kuva: Global Fund

YK-järjestöjen kanssa läheisessä yhteistyössä toimivasta Globaalirahastosta on viime vuosina muodostunut keskeinen rahoituskanava tarttuvia tautien ehkäisyssä. Sen toiminta painottuu erityisesti Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan ja vähiten kehittyneisiin maihin.

Rahasto arvioi, että sen toimet ovat kymmenvuotisen toiminnan aikana pelastaneet kuusi miljoonaa ihmishenkeä.

Euroopan unioni keskeinen rahoittaja

Rahasto on saanut mobilisoitua huomattavan määrän sekä julkisia että yksityisiä varoja. Muun muassa EU ja USA ovat sen keskeisiä tukijoita. Bill ja Melinda Gates Foundation kuuluu yksityisiin rahoittajiin.

Suomen neljän miljoonan euron vuosirahoitus Globaalirahastolle on moniin muihin rahoittajiin verrattuna suhteellisen vaatimaton. Tälläkin panoksella on kuitenkin katsottu päästävän tärkeällä tavalla vaikuttamaan kehitysmaiden ihmisten terveyttä edistävään toimintaan.

Suomi painottaa sairauksien ennaltaehkäisyä

Suomi osallistuu aktiivisesti rahaston hallintoon Euroopan komission äänestysryhmässä ja on sen toiminnassa painottanut ennen kaikkea sairauksien ennaltaehkäisyä, terveysjärjestelmien vahvistamista sekä tyttöjen ja naisten oikeuksien ja aseman parantamista. 

Väärinkäytösten ja korruption ilmitulo on poikkeuksetta valitettavaa, ja edellyttää aina korjaavia toimia. Myönteisenä Globaalirahaston kohdalla voi pitää sitä, että väärinkäytöksiä on paljastanut rahaston oma tarkastustoiminta ja että ne ovat johtaneet oikeustoimiin sekä varojen palautuksiin.

Väärinkäytöksiin puututaan

Suomi pyrkii jatkossakin eri tavoin parantamaan kehitysmaiden ihmisten terveyttä. Rahoitus kanavoidaan tavoilla, joiden parhaiten arvioidaan edistävän tätä tavoitetta.

Väärinkäytösten ja korruption mahdollisuus on asia, joka kaikessa kehitysyhteistyöhönkin liittyvässä toiminnassa on otettava huomioon. Silloin kun sitä havaitaan, siihen tulee tarmokkaasti puuttua niin kehitysyhteistyössä toimivien järjestöjen kuin Suomen ja muiden rahoittajatahojen toimesta. 

Suomi on yhdessä muiden rahoittajien kanssa painottanut entistä tehokkaampaa väärinkäytöksistä tiedottamista, rahaston ja tarkastustoimen läheistä yhteistyötä väärinkäytöksiin puuttumisessa sekä ennaltaehkäisevien toimien kehittämistä Globaalirahastossa. Tilannetta on viime aikoina pyritty parantamaan muun muassa rahaston sihteeristön organisaatiouudistuksen kautta ja vahvistamalla rahoitustoimen resursseja.

 Lisää aiheesta

Tulosta

Päivitetty 26.1.2011


© Suomen pysyvä edustusto, Geneve | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot