Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Inget beslut om Bulgariens och Rumäniens anslutning till Schengenområdet kan fattas ännu - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 22.9.2011 | Inrikesministeriet

Inrikesministeriet informerar

Inrikesminister Päivi Räsänen:

Inget beslut om Bulgariens och Rumäniens anslutning till Schengenområdet kan fattas ännu

EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor diskuterade i dag Bulgariens och Rumäniens anslutning till Schengenområdet. I praktiken skulle det innebära att gränskontrollerna vid gränserna mellan Bulgarien och Rumänien och de andra EU-länderna skulle avlägsnas. – Finland anser att ett beslut om ländernas anslutning till Schengenområdet inte ännu kan fattas, sade inrikesminister Päivi Räsänen vid mötet. – Medborgare i Bulgarien och Rumänien kan fortfarande resa i Europa enligt EU:s princip om fri rörlighet, sade ministern.

– Bulgarien och Rumänien har gjort mycket arbete för att göra en anslutning möjlig. Ländernas situation bör dock granskas som helhet, sade minister Räsänen.

Innan ett beslut om anslutning fattas vill Finland se att Bulgarien och Rumänien går längre i korruptionsbekämpningen och i utvecklingen av rättsväsendet. – Staterna måste ännu utveckla dessa frågor, sade ministern.

Finlands ståndpunkt är tydlig och konsekvent. – Förutom att förbinda sig till reglerna bör man också följa dem. Den omfattande korruptionen äventyrar efterlevnaden av reglerna. Om man förbättrade korruptionsbekämpningen och utvecklingen av rättsstaten skulle det ömsesidiga förtroendet inom Schengenområdet öka. Förtroende är ytterst viktigt i Schengensystemet.

Finland stöder inte heller kompromissförslaget om att man i år först skulle avlägsna de interna gränskontrollerna vid flygplatser och hamnar och i ett senare skede vid landgränserna. – Staterna ska vara helt klara för Schengensystemet när man börjar avlägsna gränskontrollerna, sade Räsänen.

Kommissionen har berett ett förslag till lagstiftning om förvaltningen av Schengenområdet. Finland anser att det är viktigt att revideringarna som rör stärkandet och effektiviserandet av Schengensystemet går framåt. – Lagstiftningsutvecklingen är en del av Schengenhelheten, sade ministern.

Finland förbinder sig till att Bulgariens och Rumäniens anslutningsberedskap utvärderas regelbundet. Minister Räsänen uppskattar att en eventuell anslutning kunde utvärderas igen i början av nästa år.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 22.9.2011


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter