Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Utrikesminister Tuomiojas tankar inför det nya året - Finlands ständiga representationer i Genéve : Aktuellt : Nyheter

FINLANDS STÄNDIGA REPRESENTATION, Genéve

Mission Permanente de la Finlande
Avenue de France 23, Case Postale 198, 1211 Genève 20, Suisse
Tel. +41-22-919 4242, Fax: +41-22-740 0287
E-post sanomat.gen@formin.fi
Français | Suomi | Svenska | English | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 23.12.2011 | Utrikesministeriet

Utrikesminister Tuomiojas tankar inför det nya året

Internationalism är särskilt viktigt för små länder vars ekonomier är beroende av utrikeshandeln. De finländska medborgarnas internationella inflytande har ökat i och med att frivilligorganisationer, folkrörelser och sociala medier har blivit allt mer betydande påverkningskanaler.

Vi lever i en värld där det internationella beroendet ökar hela tiden på alla områden. Ingen enskild stat kan lösgöra sig från det, supermakt eller mikrostat, spelar ingen roll.

Också hoten mot den övergripande säkerheten kräver omfattande multilateralt samarbete. Det förstår vi i Finland och därför för vi ett öppet samarbete i olika organisationer och internationella sammanhang.

Vid sidan om EU är det nordiska samarbetet en viktig kanal för Finland. De nordiska ländernas samhällen påminner på många sätt om varandra och därför har vi också gemensamma målsättningar i många frågor som vi driver i FN, EU, OSSE och delvis också i Nato.

Tack vare Finlands historia och vår samhällsmodell har vi områden där vi är särskilt starka. Vi har till exempel en helhetssyn på krishantering och fredsmäkling och framhäver jämlikhet mellan könen också då det gäller internationell fred och säkerhet. Vår verksamhet på dessa områden kan ytterligare förbättras.

Finland är en betrodd aktör i internationella sammanhang. Hela utrikesministeriet bidrar till detta med den erfarenhet och det kunnande som finns samlade där.

Jag önskar alla en lugn och fridfull jul!

Erkki Tuomioja
utrikesminister


 

 

Skriv ut

Uppdaterat 23.12.2011


© Finlands ständiga representation, Genéve | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter